logo

Evre 4 Mesane Kanseri

Herhangi bir lokalizasyonun kanserin dördüncü aşaması modern tıpta tedavi edilemez olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda, palyatif terapinin yardımıyla doktorlar hastanın ömrünü uzatabilir ve kalitesini artırabilir.

Evre 4 kanserde, çok sayıda iç organ disfonksiyonu meydana gelir: hastanın durumu kararsızdır ve iç kanama ve idrar çıkış bozuklukları gibi komplikasyonlar herhangi bir zamanda meydana gelebilir.

Evre 4 mesane kanserinde sağkalım, birtakım ilgili faktörlere bağlıdır - hastanın yaşı, vücudunun durumu, tedavi seviyesi. Genel olarak, prognoz elverişsizdir - tam bir tedavi neredeyse sıfır olasılığına sahiptir.

 • Sitedeki tüm bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve bir eylem el kitabı değildir!
 • Sadece DOCTOR size EXACT DIAGNOSIS sağlayabilir!
 • Kendinizi iyileştirme konusunda değil, bir uzmana kayıt yaptırmanızı tavsiye ederiz!
 • Size ve ailenize sağlık! Kalp kaybetmeyin

semptomlar

Mesane kanserinde, tümör kas tabakasını işgal eder ve en yakın dokulara yayılır - pelvik duvarlar, periton, lenf düğümleri. Metastazlar uzak organlara kaydedilir. Kanser hücreleri lenf ve dolaşım sistemi boyunca vücuda yayılır. Bu aşamadan önce mevcut olan tüm belirtiler devam eder ve artar.

Bu gibi işaretler gözlendi:

 • Brüt hematüri - idrarda çok miktarda kan bulunması (idrar bulanıklaşır ve karakteristik bir pas rengini kazanır);
 • mesane tamponadı - organın iç boşluğunda çok sayıda kan pıhtılaşması;
 • yoğun ağrı - suprapubik bölgede, perineumda, lomber omurgada veya sekonder lezyonların lokalizasyonunda;
 • Şiddetli idrara çıkma bozukluğu: yanma ve ağrı, idrar retansiyonu veya enürezis.

Pelvik kemiklerin (ve genel olarak iskelet sisteminin) yenilgisi ile, acı, vücudun her yerinde, bazen dayanılmaz ve tahammül edilemez hale gelir. Ağrı semptomlarını 4 aşamada ortadan kaldırmak sadece özel narkotik ilaçların yardımıyla mümkündür. Mesane kanserinin 4. evresinde, tümörde sıkışma olur ve bu da sık kanamaya neden olur.

Buna ek olarak, vücudun tümör aktivitesi ürünleri ile ilgili açık bir zehirlenme belirtileri (zehirlenme) vardır:

 • zayıflığı;
 • sıcaklık (çoğunlukla subfebril - 38 dereceden fazla değil);
 • anemi (cildin solgunluğu, uyuşukluk, baş dönmesi, bilinç kaybı).

4. derece kanserli hastalar ölümcül sonuçların sürekli tehlikesi altındadırlar - her an, metastazlardan etkilenen organları reddedebilirler - karaciğer, akciğerler ve pankreas.

Metastazların pulmoner lokalizasyonu durumunda pnömoni, pulmoner arter tromboembolisi (tıkanma) gelişebilir. Eğer ikincil odaklar beyinde lokalize ise, hastalar ruhsal bozukluklar, ensefalopati ve inme gelişir. Kemik iliğinde meydana gelen hasar malign anemi veya lökopeni neden olur.

tanılama

Karakteristik semptomlar bulursanız, teşhis prosedürleri için derhal klinikle iletişime geçmelisiniz.

Hastalığı ve evresini tanımlamak için aşağıdaki yöntemler uygulanır:

 • idrar tahlili - kırmızı kan hücrelerinin sayısını, malign tümörlerin spesifik proteinlerinin varlığını ve enfeksiyöz ajanları saptamak için kullanılır. Evre 4'teki bağışıklık genellikle tahrip olduğundan, bakteriler ve virüsler genellikle vücuda girer.
 • Sistoskopi, mesane kanserinin teşhisi için en etkili yöntemdir. Prosedür, bir video kamera ve bir ışık kaynağı ile uzun bir esnek tüp biçiminde olan bir sistoskop olan özel bir tıbbi cihaz kullanılarak gerçekleştirilir. Tüp idrar yolundan mesaneye sokulur, görüntü bilgisayar ekranında görüntülenir. Bir sistoskop kullanarak daha doğru bir teşhis için, tıbbi aletler eklenebilir ve biyopsi yapılabilir.
 • biyopsi - iyi huylu / malignensi, evre ve histolojik tipini belirlemek için tümör dokusu örneği alır. Biyopsi, tanıyı% 100 doğrulukla doğrulamanıza ve en uygun terapötik etki türünü atamanıza izin verir.
 • ultrason, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme. Bu görüntüleme yöntemleri tümörün büyüklüğünü, yaygınlığını belirlemeyi sağlar. MRG, BT ve ultrason yardımıyla, komşu organlardaki değişiklikler ve vücudun tüm bölgelerinde metastaz varlığı da tespit edilir.
 • kontrast ajanı ile radyografi. Prosedür mesanenin duvarlarının kalınlaşmasını tespit etmeyi ve tümörün organın katmanlarına nüfuz derecesini belirlemeyi sağlar.

Tanı ve tanıdan sonra - "Mesane kanserinin 4. evresi", doktorlar bireysel tedavi rejimi geliştirirler.

Tedavi yöntemleri

Kanser evre 4 - palyatif için ana tedavi, yani, hastalığın nedenini ortadan kaldırmaz.

4 aşamada radikal tedavi mümkün değildir, çünkü metastaz süreci çok uzağa gider ve modern tıp sadece geçici olarak durur.

Bu aşamada, tedavi şunları içerir:

 • şiddetli semptomların giderilmesi - kan damarlarının tıkanması, kanama, hayati organların işlevlerinin ihlali;
 • palyatif cerrahi - fistüllerin çıkarılması, tek metastazlar;
 • ağrı kesici;
 • palyatif kemoterapi ve radyasyon.

Bu makalede kadınlarda mesane kanseri ile ilgili her şey açıklanmıştır.

Son iki yöntem - ilaç tedavisi ve radyoterapi - metastazların yayılmasını ve tümör büyümesini durdurmak için kullanılır. Bazı vakalarda, tümörler ilaç ve radyasyon tedavisine oldukça duyarlıdır: terapi kursları odağın boyutunu azaltabilir ve metastazı durdurabilir.

Doğru, neredeyse her zaman kanser hücreleri ilaçlara dirençli hale gelir ve malign hücrelerin yayılma süreci er ya da geç devam eder. Radyasyon tedavisi durumunda, tökezleme bloğu sağlıklı dokuya zarar verir. Ayrıca, radyasyon terapisi bağışıklık sistemini yok eder - hastaların önemli bir kısmı, bulaşıcı hastalıklara bağlı kalmaktan ölür.

Evre 4'te, genellikle, hedefe yönelik terapi ve bağışıklık terapisi gibi deneysel tedavi yöntemleri uygulanır. Her iki yöntem, primer tümörlerin ve metastazların büyümesini baskılayan ilaçlara maruz kalmayı içerir.

Hedefli terapi, bir kanserin mitotik aktivitesinden sorumlu hücre reseptörlerini etkiler, bağışıklık terapisi vücudu, savunmaları modüle eden veya uyarıcı antikorlar sağlar. Düzgün seçilmiş tedavi rejimi, hastanın ömrünü birkaç yıla kadar uzatabilir: terapötik etkinin kalitesi çok önemlidir.

Video: Mesane Kanseri Hakkında

Mesane kanserinin 4. evresinde yaşam beklentisi

Yaşam beklentisi birçok faktöre bağlıdır:

 • hastanın yaşı;
 • metastazların lokalizasyonu;
 • tedavi seviyesi;
 • psikolojik tutum.

İkinci ölçüt genellikle belirleyici bir rol oynamaktadır - mücadele etmeye devam eden, daha uzun yaşayan ve daha iyi hissettiren hastalar.

Ortalama olarak, hayati organlara (akciğerler, karaciğer) metastaz ile, yaşam beklentisi 4-8 ayı geçmez.

Bu makalede erkeklerde mesane kanserinin tedavisi hakkında her şey yazılmıştır.

İdrar kesesi kanserli kan ile serpiştirilir. Daha fazla detay burada.

Kombine yoğun bakım, birkaç yıla kadar kullanım ömrünü uzatabilir. Genel olarak, hastaların sadece% 5-8'i 5 yıllık sağkalım eşiğini aşmaktadır.

Evre 4 Mesane Kanseri

Onkolojide, mesane kanserinin 4. evresi, tedavi edilemez olan terminal olarak kabul edilir, bu tümörün bulunduğu yere bakılmaksızın kesinlikle tüm kanser türlerine uygulanır.

Bu aşamadaki onkologların temel görevi, hasta için mümkün olan en yüksek yaşam kalitesini korumak ve ağrılı ağrılardan kurtulmak ve uygun bakım sağlamaktır. Mesane kanserinin 4. evresinde hastalar sadece genitoüriner sistem patolojisiyle değil, diğer organların işlev bozukluğuyla da karşı karşıyadır. Ölüm, sadece altta yatan hastalık nedeniyle meydana gelemez.

Palyatif ilacın onkolojinin ileri aşamasında öncelikli görevi hastanın yaşamının uzamasıdır.

Tedavi sorunları

Evre 4 mesane kanserinin tedavisinde ana problemler şunlar olabilir:

• hematüri - idrardaki kan pıhtılarının varlığı;
• dizüri - sık, tıkalı veya yok idrara çıkma;
• idrar yaparken ağrı ve yanma.

Çok ilerlemiş durumlarda, kan pıhtıları, idrarın lümenini tıkayabilir ve akut idrar retansiyonuna yol açabilir. Böyle bir durumda, hastanın durumunu hafifletmek ve idrardan mesanenin serbest kalmasına yardımcı olmak için acil önlemler almak gerekir. Ağrı, özellikle de yakın organlara metastaz varsa, hastaları sürekli olarak endişelendirmektedir. Palyatif tedavi yapılırken, oldukça etkili bir anti-ağrı terapisi seçmek zorunludur.

İlgili komplikasyonlar

Evre 4 mesane kanserine ani kilo kaybı, şiddetli halsizlik ve tükenme eşlik eder. Onkologlar sıklıkla hastanın ciddi zehirlenmesi sonucu kanser kaşeksisini teşhis ederler. Bu aşamada, hemen hemen tüm hastalara anemi teşhisi konur. Zayıf bağışıklık ve genel halsizlik, hastayı çeşitli enfeksiyonlara maruz bırakır. Bu komplikasyonlar, hastanın acılarını hafifletmek için ciddi tıbbi tedavi gerektirir.

Kanser hastalarının bakımı ve tedavisi, akrabaları için her zaman mümkün olmayan zor bir görevdir. Sıklıkla hastalar ve aileleri, kamu kliniklerinin hastaneye yatmayı reddetmesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun birkaç nedeni var: Nitelikli personel eksikliği, sınırlı sayıda yatak ve en önemlisi, ölmekte olan insanların hastaneye gönderilmemesini deneyen yazılı kural.

tedavi

Hastanın uygun bakımını sağlamak için, özel hekimlerin hizmetlerine başvurmak gerekir, her zaman, akraba veya arkadaş çevrelerinde her zaman nitelikli bir tıp uzmanı yoktur. Mesane kanserinin hastalık evre 4'ünün tedavisinde, aşağıdaki yöntemler kullanılır:

• ağrı tedavisi;
• detoksifikasyon;
• palyatif cerrahi;
• kemoterapi;
• Radyasyon tedavisi.

Bu gibi durumlarda, her bir hastanın sorunlarının çözümüne bireysel olarak yaklaşmak gerekir. Ve hastanede yatış olsa bile, o zaman birkaç uzmanın fikrini duymak için pes etmemeli ve birkaç onkologa gitmemelisiniz. Alternatif tedavi yöntemleri kullanıldığında, bu tür bir tanıya sahip hastalar için çok iyi olan 6-12 ay boyunca belirgin bir etki elde etmek mümkün olmuştur.

Hasta prognozu

Mesane kanseri evre 4 olan hastalar için sağkalım prognozunu yapmak çok zordur ve deneyimli bir uzman için bile değildir. Bir tahmin yaparken, çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir:

• Patolojik sürecin yeri;
• Yakın organlara ve lenf düğümlerine metastaz varlığı;
• Tedavinin zamanlaması ve yeterliliği.

Doktor mesane kanseri teşhis ettikten sonra, uzak bir metastaz veya lenf sistemi hasarı olup olmadığını belirlemek için ek olarak gereklidir. Çoğu zaman, bu patolojide, hasta kanser kaşeksi, ikincil orijinli enfeksiyon hastalıkları, anemi veya böbrek yetmezliği nedeniyle ölmektedir.

Sekonder komplikasyonların tedavisinde, antibakteriyel ilaçların seçiminde zorluklar ortaya çıkmaktadır, çünkü modern ilaçların çoğuna direnç ya da tıbbi dilde üretilmektedir.

Mesane kanseri evre 4 yaşam süresi

Evre 4 Mesane Kanseri - Ömrü (Sağkalım)

Herhangi bir lokalizasyonun kanserin dördüncü aşaması modern tıpta tedavi edilemez olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda, palyatif terapinin yardımıyla doktorlar hastanın ömrünü uzatabilir ve kalitesini artırabilir.

Evre 4 kanserde, çok sayıda iç organ disfonksiyonu meydana gelir: hastanın durumu kararsızdır ve iç kanama ve idrar çıkış bozuklukları gibi komplikasyonlar herhangi bir zamanda meydana gelebilir.

Evre 4 mesane kanserinde sağkalım, birtakım ilgili faktörlere bağlıdır - hastanın yaşı, vücudunun durumu, tedavi seviyesi. Genel olarak, prognoz elverişsizdir - tam bir tedavi neredeyse sıfır olasılığına sahiptir.

 • Sitedeki tüm bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve bir eylem el kitabı değildir!
 • Sadece DOCTOR size EXACT DIAGNOSIS sağlayabilir!
 • Kendinizi iyileştirme konusunda değil, bir uzmana kayıt yaptırmanızı tavsiye ederiz!
 • Size ve ailenize sağlık! Kalp kaybetmeyin

semptomlar

Mesane kanserinde, tümör kas tabakasını işgal eder ve en yakın dokulara yayılır - pelvik duvarlar, periton, lenf düğümleri. Metastazlar uzak organlara kaydedilir. Kanser hücreleri lenf ve dolaşım sistemi boyunca vücuda yayılır. Bu aşamadan önce mevcut olan tüm belirtiler devam eder ve artar.

Bu gibi işaretler gözlendi:

 • Brüt hematüri - idrarda çok miktarda kan bulunması (idrar bulanıklaşır ve karakteristik bir pas rengini kazanır);
 • mesane tamponadı - organın iç boşluğunda çok sayıda kan pıhtılaşması;
 • yoğun ağrı - suprapubik bölgede, perineumda, lomber omurgada veya sekonder lezyonların lokalizasyonunda;
 • Şiddetli idrara çıkma bozukluğu: yanma ve ağrı, idrar retansiyonu veya enürezis.

Pelvik kemiklerin (ve genel olarak iskelet sisteminin) yenilgisi ile, acı, vücudun her yerinde, bazen dayanılmaz ve tahammül edilemez hale gelir. Ağrı semptomlarını 4 aşamada ortadan kaldırmak sadece özel narkotik ilaçların yardımıyla mümkündür. Mesane kanserinin 4. evresinde, tümörde sıkışma olur ve bu da sık kanamaya neden olur.

Buna ek olarak, vücudun tümör aktivitesi ürünleri ile ilgili açık bir zehirlenme belirtileri (zehirlenme) vardır:

 • zayıflığı;
 • sıcaklık (çoğunlukla subfebril - 38 dereceden fazla değil);
 • anemi (cildin solgunluğu, uyuşukluk, baş dönmesi, bilinç kaybı).

4. derece kanserli hastalar ölümcül sonuçların sürekli tehlikesi altındadırlar - her an, metastazlardan etkilenen organları reddedebilirler - karaciğer, akciğerler ve pankreas.

Metastazların pulmoner lokalizasyonu durumunda pnömoni, pulmoner arter tromboembolisi (tıkanma) gelişebilir. Eğer ikincil odaklar beyinde lokalize ise, hastalar ruhsal bozukluklar, ensefalopati ve inme gelişir. Kemik iliğinde meydana gelen hasar malign anemi veya lökopeni neden olur.

tanılama

Karakteristik semptomlar bulursanız, teşhis prosedürleri için derhal klinikle iletişime geçmelisiniz.

Hastalığı ve evresini tanımlamak için aşağıdaki yöntemler uygulanır:

 • idrar tahlili - kırmızı kan hücrelerinin sayısını, malign tümörlerin spesifik proteinlerinin varlığını ve enfeksiyöz ajanları saptamak için kullanılır. Evre 4'teki bağışıklık genellikle tahrip olduğundan, bakteriler ve virüsler genellikle vücuda girer.
 • Sistoskopi, mesane kanserinin teşhisi için en etkili yöntemdir. Prosedür, bir video kamera ve bir ışık kaynağı ile uzun bir esnek tüp biçiminde olan bir sistoskop olan özel bir tıbbi cihaz kullanılarak gerçekleştirilir. Tüp idrar yolundan mesaneye sokulur, görüntü bilgisayar ekranında görüntülenir. Bir sistoskop kullanarak daha doğru bir teşhis için, tıbbi aletler eklenebilir ve biyopsi yapılabilir.
 • biyopsi - iyi huylu / malignensi, evre ve histolojik tipini belirlemek için tümör dokusu örneği alır. Biyopsi, tanıyı% 100 doğrulukla doğrulamanıza ve en uygun terapötik etki türünü atamanıza izin verir.
 • ultrason, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme. Bu görüntüleme yöntemleri tümörün büyüklüğünü, yaygınlığını belirlemeyi sağlar. MRG, BT ve ultrason yardımıyla, komşu organlardaki değişiklikler ve vücudun tüm bölgelerinde metastaz varlığı da tespit edilir.
 • kontrast ajanı ile radyografi. Prosedür mesanenin duvarlarının kalınlaşmasını tespit etmeyi ve tümörün organın katmanlarına nüfuz derecesini belirlemeyi sağlar.

Tanı ve tanıdan sonra - "Mesane kanserinin 4. evresi", doktorlar bireysel tedavi rejimi geliştirirler.

Tedavi yöntemleri

Kanser evre 4 - palyatif için ana tedavi, yani, hastalığın nedenini ortadan kaldırmaz.

4 aşamada radikal tedavi mümkün değildir, çünkü metastaz süreci çok uzağa gider ve modern tıp sadece geçici olarak durur.

Bu aşamada, tedavi şunları içerir:

 • şiddetli semptomların giderilmesi - kan damarlarının tıkanması, kanama, hayati organların işlevlerinin ihlali;
 • palyatif cerrahi - fistüllerin çıkarılması, tek metastazlar;
 • ağrı kesici;
 • palyatif kemoterapi ve radyasyon.

Son iki yöntem - ilaç tedavisi ve radyoterapi - metastazların yayılmasını ve tümör büyümesini durdurmak için kullanılır. Bazı vakalarda, tümörler ilaç ve radyasyon tedavisine oldukça duyarlıdır: terapi kursları odağın boyutunu azaltabilir ve metastazı durdurabilir.

Doğru, neredeyse her zaman kanser hücreleri ilaçlara dirençli hale gelir ve malign hücrelerin yayılma süreci er ya da geç devam eder. Radyasyon tedavisi durumunda, tökezleme bloğu sağlıklı dokuya zarar verir. Ayrıca, radyasyon terapisi bağışıklık sistemini yok eder - hastaların önemli bir kısmı, bulaşıcı hastalıklara bağlı kalmaktan ölür.

Evre 4'te, genellikle, hedefe yönelik terapi ve bağışıklık terapisi gibi deneysel tedavi yöntemleri uygulanır. Her iki yöntem, primer tümörlerin ve metastazların büyümesini baskılayan ilaçlara maruz kalmayı içerir.

Hedefli terapi, bir kanserin mitotik aktivitesinden sorumlu hücre reseptörlerini etkiler, bağışıklık terapisi vücudu, savunmaları modüle eden veya uyarıcı antikorlar sağlar. Düzgün seçilmiş tedavi rejimi, hastanın ömrünü birkaç yıla kadar uzatabilir: terapötik etkinin kalitesi çok önemlidir.

Video: Mesane Kanseri Hakkında

Mesane kanserinin 4. evresinde yaşam beklentisi

Yaşam beklentisi birçok faktöre bağlıdır:

 • hastanın yaşı;
 • metastazların lokalizasyonu;
 • tedavi seviyesi;
 • psikolojik tutum.

İkinci ölçüt genellikle belirleyici bir rol oynamaktadır - mücadele etmeye devam eden, daha uzun yaşayan ve daha iyi hissettiren hastalar.

Ortalama olarak, hayati organlara (akciğerler, karaciğer) metastaz ile, yaşam beklentisi 4-8 ayı geçmez.

Kombine yoğun bakım, birkaç yıla kadar kullanım ömrünü uzatabilir. Genel olarak, hastaların sadece% 5-8'i 5 yıllık sağkalım eşiğini aşmaktadır.

Evre 4 Mesane Kanseri

Onkolojide, mesane kanserinin 4. evresi, tedavi edilemez olan terminal olarak kabul edilir, bu tümörün bulunduğu yere bakılmaksızın kesinlikle tüm kanser türlerine uygulanır.

Bu aşamadaki onkologların temel görevi, hasta için mümkün olan en yüksek yaşam kalitesini korumak ve ağrılı ağrılardan kurtulmak ve uygun bakım sağlamaktır. Mesane kanserinin 4. evresinde hastalar sadece genitoüriner sistem patolojisiyle değil, diğer organların işlev bozukluğuyla da karşı karşıyadır. Ölüm, sadece altta yatan hastalık nedeniyle meydana gelemez.

Palyatif ilacın onkolojinin ileri aşamasında öncelikli görevi hastanın yaşamının uzamasıdır.

Tedavi sorunları

Evre 4 mesane kanserinin tedavisinde ana problemler şunlar olabilir:

• hematüri - idrardaki kan pıhtılarının varlığı; • dizüri - sık, tıkalı veya yok idrara çıkma;

• idrar yaparken ağrı ve yanma.

Çok ilerlemiş durumlarda, kan pıhtıları, idrarın lümenini tıkayabilir ve akut idrar retansiyonuna yol açabilir. Böyle bir durumda, hastanın durumunu hafifletmek ve idrardan mesanenin serbest kalmasına yardımcı olmak için acil önlemler almak gerekir. Ağrı, özellikle de yakın organlara metastaz varsa, hastaları sürekli olarak endişelendirmektedir. Palyatif tedavi yapılırken, oldukça etkili bir anti-ağrı terapisi seçmek zorunludur.

İlgili komplikasyonlar

Evre 4 mesane kanserine ani kilo kaybı, şiddetli halsizlik ve tükenme eşlik eder. Onkologlar sıklıkla hastanın ciddi zehirlenmesi sonucu kanser kaşeksisini teşhis ederler. Bu aşamada, hemen hemen tüm hastalara anemi teşhisi konur. Zayıf bağışıklık ve genel halsizlik, hastayı çeşitli enfeksiyonlara maruz bırakır. Bu komplikasyonlar, hastanın acılarını hafifletmek için ciddi tıbbi tedavi gerektirir.

Kanser hastalarının bakımı ve tedavisi, akrabaları için her zaman mümkün olmayan zor bir görevdir. Sıklıkla hastalar ve aileleri, kamu kliniklerinin hastaneye yatmayı reddetmesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun birkaç nedeni var: Nitelikli personel eksikliği, sınırlı sayıda yatak ve en önemlisi, ölmekte olan insanların hastaneye gönderilmemesini deneyen yazılı kural.

tedavi

Hastanın uygun bakımını sağlamak için, özel hekimlerin hizmetlerine başvurmak gerekir, her zaman, akraba veya arkadaş çevrelerinde her zaman nitelikli bir tıp uzmanı yoktur. Mesane kanserinin hastalık evre 4'ünün tedavisinde, aşağıdaki yöntemler kullanılır:

• ağrı tedavisi; • detoksifikasyon; • palyatif cerrahi; • kemoterapi;

Bu gibi durumlarda, her bir hastanın sorunlarının çözümüne bireysel olarak yaklaşmak gerekir. Ve hastanede yatış olsa bile, o zaman birkaç uzmanın fikrini duymak için pes etmemeli ve birkaç onkologa gitmemelisiniz. Alternatif tedavi yöntemleri kullanıldığında, bu tür bir tanıya sahip hastalar için çok iyi olan 6-12 ay boyunca belirgin bir etki elde etmek mümkün olmuştur.

Hasta prognozu

Mesane kanseri evre 4 olan hastalar için sağkalım prognozunu yapmak çok zordur ve deneyimli bir uzman için bile değildir. Bir tahmin yaparken, çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir:

• Patolojik sürecin yeri; • Yakın organlara ve lenf düğümlerine metastaz varlığı;

• Tedavinin zamanlaması ve yeterliliği.

Doktor mesane kanseri teşhis ettikten sonra, uzak bir metastaz veya lenf sistemi hasarı olup olmadığını belirlemek için ek olarak gereklidir. Çoğu zaman, bu patolojide, hasta kanser kaşeksi, ikincil orijinli enfeksiyon hastalıkları, anemi veya böbrek yetmezliği nedeniyle ölmektedir.

Sekonder komplikasyonların tedavisinde, antibakteriyel ilaçların seçiminde zorluklar ortaya çıkmaktadır, çünkü modern ilaçların çoğuna direnç ya da tıbbi dilde üretilmektedir.

Mesane kanseri ile kaç kişi yaşıyor: ortalama sağkalım

Doktor, muayene sonrasında idrar torbası kanseri ile yaşam beklentisi hakkında kabaca söyleyebilir, ancak cevabının ortalama verilere dayandığını bilmeniz gerekir.

Bu hastalık teşhis edildiğinde, farklı insanların yaşam süreleri, tespit edilen hastalığın derecesine, gelişiminin eğilimlerine, kanser türüne bağlıdır. Doktorlar, hastanın yaşam süresini etkileyebilecek aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalıdır:

 1. Gelişimin hangi aşamasında tespit edilen malign oluşumdur.
 2. Hastanın yaşı mesane kanseri ile teşhis edilir.
 3. Bir hastada ilgili hastalıkların saptanması.
 4. Sağlanan olası tıbbi bakım seviyesi.
 5. Hangi tedavi yöntemi seçilir, vb.

Verileri toplamak ve ortalama verileri bilmek, doktorlar bu hastanın ne kadar yaşayacağını yaklaşık olarak belirleyebilir.

Hayatta kalma tespiti

Bu terim, belli bir zaman dilimi ile ilgili bir tanı koyduktan sonra hayatta kalanların sayısının yüzdesini ifade eder. Genellikle bir yıllık, beş ve on yıllık sağkalım için bu tür hastalıklar için istatistikler derlenir. Çoğu zaman, doktorlar, beş yıllık bir rakamla, hasta sayısının, mesane üzerinde bir kanser teşhisi konulduğu zamandan beş yıldan uzun bir süre yaşamayı başardıklarını ifade eder.

Göreceli hayatta kalma gibi bir şey de vardır, bu da belirli bir süre için bazı hastaların bir tanı muayenesi sırasında saptanan malign bir kanserden değil, diğer yandaş hastalıklardan ölmediğini gösterir. Bu nedenle, tümörlü hastaların göreceli yaşayabilirliği, kanser tespit edilmeyen kişilere kıyasla yüzde olarak hesaplanır.

Ortalama verilere göre, mesane kanseri olan beş yıllık nispi sağkalım oranı, farklı bölgeler için 77'den% 77.4'e kadar değişmektedir.

Fakat bu şekillere tam olarak odaklanmak gerekli değildir, çünkü hastanın hayatı çeşitli nedenlere bağlıdır, ancak temel olarak malign neoplazmın hasarlı mesane üzerindeki gelişim derecesi ve derecesi en büyük etkiye sahiptir.

Hastalığın evreleri

İstatistikler şunları söylüyor:

 1. Başlangıçta sıfır aşamasında, tanıdan sonra insanların yaklaşık% 98.8'i hayatta kalmaktadır. Muayene ilk aşamada kanser ortaya çıkarsa, o zaman% 87.6 beş yıl hayatta kalır. Tümörün ikinci aşaması olan hastalardan en az% 62'si beş veya daha fazla yıl yaşayabilir.
 2. Daha ağır, üçüncü derece tanı sonrası hayatta kalanların yüzdesini% 45'e düşürür. Mesane kanserinin en şiddetli dördüncü derece lezyonu, beş yıl boyunca yapılan bir muayeneden sonra yaşayan toplam insan sayısının sadece% 16'sını bırakabilir.

Hastanın yaşı ve cinsiyeti

Sağkalım güçlü bir şekilde hastanın yaşına bağlıdır. Tıbbi pratiğin gösterdiği gibi, hasta ne kadar yaşlı olursa, bu kişinin beş yıl boyunca hayatta kalacağı umudunu yitirir.

Hastanın cinsiyetini de büyük bir rol oynar. Tanıdan sonraki ilk beş yıl boyunca kadınların mesane kanserinden ölme olasılığı daha yüksektir. İstatistiği hastanın cinsiyetine ve yaşına göre alırsanız, aşağıdakileri elde edersiniz:

 1. 15-49 yaşlarındaki erkeklerin hayatta kalma oranı% 70, kadınlar ise% 52'dir.
 2. Eğer bir kişi 50 ila 59 yaşlarındaysa, o zaman erkek cinsiyet% 67, kadın% 60 oranında kalır.
 3. İnsanlığın erkek yarısının 60-69 yaşlarındaki yaşayabilirliği% 65, kadın yarıçapı% 58'dir.
 4. 70 ila 79 yaşlarında ve daha güçlü cinsel ilişkilerde ve kadınlar beş yıl veya daha fazla yaşar - her biri% 48.
 5. 80-99 yaşlarındaki erkek bireylerin hayatta kalma oranı% 45, kadın - yaklaşık% 38'dir.

Kanser türü

Düz kanser olarak adlandırılan T1 tipi papiller bir tümör bulunursa, o zaman kişinin prognozu son derece elverişsiz olacaktır. Bu tip malign neoplazmlar olguların% 65 - 90'ında relapslara neden olurlar, bu da vakaların% 72'sinde etkilenen organ üzerindeki tüm kas tabakasının lezyonunun hızlı bir şekilde büyümesi ile karakterizedir.

Bir hastaya mesane üzerinde skuamöz hücreli karsinom tanısı konulduysa, tümörün kendisi belirleyici değildir. T1 tipi bu tip tümör lezyonu olan hastaların beş yıllık sağkalımı genellikle% 65'den fazla değildir. Eğer T2 aşaması gelmişse, insanların% 58'i hayatta kalmaktadır. T3 ve T4 tipinde, beş yıl içinde hayatta kalanların sayısı genellikle% 18.5'i geçmez. Bu tür kanserin kapsamına ve oluşumun morfolojik özelliklerine bağlı olarak beş yıllık canlılık şöyle olabilir:

 1. İlk derece ile - yaklaşık% 63.
 2. İkinci derece sırasında -% 51.7.
 3. Hastalığın üçüncü derecesinde, hastaların sadece% 34'ü beş yıl boyunca hayatta kalmaktadır.

Bir kişinin mesane tanısı konan küçük hücreli akciğer kanseri varsa, bu tür hastalık genellikle gelişimin son aşamasında teşhis edildiği için, prognoz olumsuz olacaktır. Bu tür kanserin ortalaması, tümör tespit edildikten sonra 1.8 yıldır. Neoplazm gelişiminin ilk üç aşaması için beş yıllık yaşayabilirlik sırasıyla% 65,% 14.8,% 10.9'dur.

Metastazların mesaneden diğer organlara penetrasyonu riski tümördeki süreçlerin seyrine bağlıdır.

Birinci derecede, ortalama% 3'e eşittir, ikinci -% 6-8 ve üçüncü derecede risk neredeyse% 60'a yükselir. Kanserli bir tümörün böyle bir ilerlemesi, insanların yaşamlarını büyük ölçüde azaltır. Bazı durumlarda,% 25-30 oranında düşer.

Bu nedenle, tüm bunlar, bu tehlikeli hastalığın teşhisi sonrasında, hastalığın saptanmasının zamana bağlılığına ve önümüzdeki beş yıl içinde hastanın ortalama yaşam beklentisini etkileyen birçok faktöre bağlıdır.

Mesane kanseri 4 derece

Mesane kanseri teşhisi konduğunda, bir sonraki adım tümörün özelliklerini belirlemektir. Aşağıdaki sorulara cevap almak için gereklidir:

 • Mesane kanserinin büyüklüğü ve aşaması nedir?
 • Tümör mesane duvarının sadece mukoza zarını etkiler mi yoksa daha mı büyür?
 • Bölgesel (pelvik) lenf bezlerinde metastaz var mı?
 • Karaciğer, akciğer veya kemik gibi uzak metastazlar var mıdır?

Bu sorulara cevap verebilen mesane kanseri sınıflandırma sistemleri geliştirilmiştir. Örneğin, TNM sistemi (T - tümör, N - lenf nodları, M - metastazlar), sürecin aşamasını ve mesane evresinin diğer özelliklerini belirlemeye izin verir.

Duvarının biyopsisi ile elde edilen mesane dokusunun bir parçası, mikroskop altında incelenmek üzere patoloğa gönderilir. Patolog, mesane kanserinin evresini ve tümör hücrelerinin gelişim derecesini (malignite) belirler.

Hastalık riskini artıran diğer bir faktör de karsinojenlerin vücudu üzerindeki etkisidir. Boya, petrol ürünleri, plastik, tekstil ve kauçuk üreten sanayi işletmelerinin çalışanları bu etkilere maruz kalmaktadır.

Doktorlar bu hastalığın gelişimindeki genetik faktörü not eder.

Birçok araştırmacı, insan vücuduna giren yetersiz sıvı miktarının, hastalık riskini önemli ölçüde artırdığını iddia etmektedir. Bol içecek, bir mesanenin duvarlarının normal yıkanmasını teşvik eder. Sonuç olarak, karsinojenler uzun süre duvarlarını etkileyemez.

Mesane kanserinin gelişimine katkıda bulunan hastalıklar vardır:

Hastalığın belirtileri

Bununla birlikte, bu göstergeye odaklanmak gerekli değildir, çünkü mesane kanserinde yaşam süresi birçok faktöre bağlıdır ve ilk olarak, tümör sürecinin, lenf düğümlerinin, CIS'in (kanser in situ) varlığı aşama ve boyutundadır.

Evre 4 mesane kanseri. Neyi bilmeniz gerekiyor?

Kür evre 4 kanser zor bir iştir. Bununla birlikte, doktorlar hastaları hastalıkla yalnız bırakmazlar ve ana tedavi genellikle daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için terapi sunarlar.

Doktorlar, daha doğru bir teşhis, en uygun tedavi planının geliştirilmesi ve tanıdan hemen sonra hastalara yönelik beklentileri netleştirmek için kanser sınıflandırmasını kademeli olarak kullanırlar. Romen rakamlarında sıklıkla tanımlanan dört aşama vardır. Kanserin son aşaması bazen aşama IV olarak adlandırılır.

Bir kişi, mesane kanserinin dördüncü aşamasından ne beklemesi gerektiğini anlarsa, tedavi ve bakım konusunda bilinçli kararlar verebilir.

Mesane kanserinin dördüncü aşaması ne anlama geliyor?

Evre 4 kanser vücudun en büyük lezyonları ile karakterizedir.

Kanser aşaması, kanser hücrelerinin nerede bulunduğunu ve vücudun ne kadar ciddi şekilde etkilendiğini gösterir. Bazı kanser türlerinin sıfır aşaması vardır, ancak çoğu durumda doktorlar 1 ila 4 aşamalı olarak kullanırlar. Sahne, teşhis sonuçlarıyla onaylanır ve daha sonra şekil değişmez.

Evre 4, vücuttaki en derin lezyonları karakterize eder. Bu aşamada, kanser hücreleri genellikle başlangıç ​​oluşum alanlarının ötesine geçer ve diğer organlarda görünür.

Mesane kanserinin evresini belirlerken, doktorlar üç temel gösterge kullanırlar:

 • tümörün boyutu ve başlangıç ​​gelişme yeri;
 • kanserin mesanenin yakınında bulunan lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığı (metastaz);
 • Kanserin mesaneden uzak lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı.

Bu sınıflandırma sistemi TNM sistemi olarak adlandırılır, ingilizce kelimelerinden tümör olan bir tümördür, düğümler düğümlerdir ve metastaz metastazdır.

Mesane kanseri evreleme sistemi, tıpla ilgisi olmayan bir kişiye karmaşık ve kafa karıştırıcı görünebilir. Bununla birlikte, tanıdan sonra, doktor basit sözlerle hastaya tanımlanmış aşamada ne anlama geldiğini açıklar.

Ne beklemeli?

Mesane kanseri dördüncü aşamaya ulaştığında, tümör genellikle çok fazla büyür ve mesane duvarından geçer. Kanser hücreleri, mesanenin yakınında bulunan organlara veya karaciğer veya akciğerler gibi uzak yerlere yayılabilir.

Kanserin vücudun diğer bölgelerine yayıldığını gösteren belirtiler şunlardır:

 • halsizlik ve halsizlik;
 • idrar yaparken ağrı;
 • idrara çıkma veya idrara çıkma zorluğu;
 • Vücudun bir tarafında sırt ağrısı;
 • kilo kaybı;
 • bacakların şişmesi;
 • kemik ağrısı.

Evre 4 mesane kanseri için standart tedavi genellikle yan etkilerin nedeni haline gelen kemoterapiyi içerir. Kanser hücrelerinin hızlı bölünmesini yavaşlatır veya durdurur, ancak aynı zamanda hızla bölünen sağlıklı hücreleri de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu hücreler, özellikle ağız boşluğu, boğaz, mide ve saç hücrelerini içerir.

Tüm bunlar mide bulantısı, sindirim problemleri ve saç dökülmesi gibi bir takım belirtilere neden olur. Araştırmacılar semptomları rahatlatmanın yollarını bulmuşlardır. Ayrıca, her hastanın kemoterapinin yan etkileriyle yüzleşmediğine dikkat edilmelidir.

Hangi tedaviler mevcut?

Evre 4 kanseri tedavi etmek çok zordur. Genellikle, bu gibi durumlarda doktorlar hastaların kalitesini ve ömrünü artırmayı hedefler. Tedavi, kanser semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur ve bazen onları tamamen ortadan kaldırır.

kemoterapi

Çoğu zaman, mesane kanserinin 4. aşamasında, doktorlar kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan ve tümörleri azaltan kemoterapi sunarlar. Bazen cerrahlar mesanenin veya tüm organın bir kısmını çıkarma olanağına sahiptir.

Diğer tedavi seçenekleri

Bir hasta herhangi bir nedenle kemoterapi göremezse, doktorlar radyasyon (radyasyon) tedavisi veya immünoterapi önerebilir.

Palyatif bakım

Kanserin dördüncü aşaması ile yaşayan insanlar için, palyatif bakım genellikle tedavinin önemli bir parçasıdır. Tedavi süresince ağrı rahatlama, duygusal destek ve öneriler sağlar. Palyatif bakım, insanların daha sonra ağrıyı olabildiğince kolaylaştıracak ve en uygun konforu sağlayabilecek bu tür semptom yönetimi kararları vermelerine yardımcı olur.

Hayatta kalma oranı ve yaşam süresi

Mesane kanserinin 4. evresinde sağkalımın bireysel prognozu birçok faktöre bağlıdır.

Doktorlar, belirli bir kanser evresi olan bir hasta grubu hakkında, örneğin, mesane kanserinin 4 aşamasıyla ilgili bilgileri inceleyerek ve işleyerek hayatta kalma oranını hesaplar.

Genellikle, hastalığın bu aşamasında tanıdan sonraki beş yıl boyunca yaşamayı başaran insan sayısını sayarlar.

Göreceli bir hayatta kalma oranı, mesane kanseri olan kişileri aynı cinsten ve aynı yaştaki sağlıklı insanlarla karşılaştırır. Bu yöntem sağkalımı daha doğru bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.

Dördüncü evre mesane kanseri olan kişiler için beş yıllık sağkalım oranı% 5'tir. Bu, bir kanser hastasının hayatta kalma olasılığını, tanıdan sonra beş yıllık bir süre boyunca karşılaştırırsak, sağlıklı bir kişinin benzer olasılıkları ile karşılaştırdığımızda, oranın bir ile yirmi arasında olacağı anlamına gelir.

Bu rakam, 2008'den 2014'e kadar kaydedilen kanser vakaları hakkındaki bilgileri yansıtan en son hesaplamalara dayanmaktadır. Dünya bilimi sürekli olarak kanser sağkalım oranlarının iyileşebileceği terapötik stratejileri geliştirmektedir.

Hayatta kalma yüzdesinin ortalama bir değere sahip olduğunu ve her hasta için farklı olduğunu hatırlamak önemlidir. Kanserle yaşam süresi, örneğin genel sağlık üzerine birçok faktöre bağlıdır.

Semptomlar ve tedavinin yan etkileri nasıl yönetilir?

Ve evre 4 mesane kanseri belirtileri ve tedavi genellikle vücut üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, tedavinin etkinliğini artırabilir ve daha kolay semptom yönetimi sağlayabilir.

diyet

Kanser genellikle yorgunluğa neden olur ve kemoterapi genellikle kilo kaybına yol açar. Küçük porsiyonluk yiyeceklerin sık tüketilmesi, hastaların enerjiden tasarruf etmelerine yardımcı olur. Sağlıklı bir diyet, tam tahıllar, meyveler, sebzeler, bazı proteinler ve az miktarda şeker veya doymuş yağ içerir.

Kolay egzersiz

Hafif egzersiz yorgunluğu azaltır ve duygusal iyi oluşu artırır.

Hafif egzersizler çoğu insanı kansere zarar vermez, ancak herhangi bir fiziksel aktiviteye başlamadan önce, bu konuyu doktorunuzla tartışmak daha iyidir. Yürümek ve yüzmek vücuda fazla stres atmaz, aynı zamanda ruh halini iyileştirmeye ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olurlar.

Acı çekiyor

Acı çekmek, kanser tedavisi planının önemli bir parçasıdır. Farklı insanlar ağrıyı farklı şekillerde deneyimlemekte, böylece hastalar doktorlara duygularını olabildiğince ayrıntılı olarak anlatmalıdır. Bu, uzmanın ağrı için uygun, hızlı ve etkili bir tedavi sunmasını sağlayacaktır.

Sonuç

Mesane kanserinin dördüncü evresini tedavi etmek kolay değildir, ancak bununla yaşamak çok daha zordur. Hastalar hastalık hakkında tam bilgiye sahip olmak için her zaman yardımcı olurlar ve ilgili hekim bunu sağlayabilir.

Arkadaşlar, aile üyeleri ve diğer sevilenler, kanserli hastaların başkalarından daha fazla duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunu anlamalıdırlar.

İnsanlar mesane kanserinin dördüncü evresini farklı şekillerde tecrübe ederler ve hayatta kalma oranı ortalama değerle tahmin edilir. Tedavi genellikle semptomları hafifletmeye ve kanser hastaları için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaya çalışmaktadır.

Mesane Kanserinin Aşamaları

Klinik pratikte onkologlar, mesane kanserinin 4 aşamasını ayırırlar. Her birinin kendine özgü tezahürleri vardır. Üriner organı etkileyen bu kötü huylu patoloji, tıpta insan hayatına ciddi bir tehdit oluşturduğu için çok tehlikeli olarak değerlendirilmektedir. Tehlikesi, hastalığı tanımlayabilen tümör yapısının patolojik gelişimi aşaması ile doğrudan bağlantılıdır.

Tümörlerin farklılaşması

Kanser yapısının gelişimi hücresel düzeyde gerçekleşir, bu nedenle, içinde meydana gelen anormal değişikliklerin kapsamı sadece bir mikroskop altında açığa çıkarılabilir. Malign doku bölgesinin büyüme hızı mutasyona uğramış hücrenin ne kadar değiştiğine bağlıdır (farklılaşır). Onkolojik sürecin çoğu sınıflandırması, anaplazinin derecesinin belirlenmesine, yani, belirli bir organ için spesifik olan bir atipik hücrenin, yapısının, ayırt edici özelliklerinin kaybına dayanır.

Tümör gelişiminin aşamaları

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kanser kontrol topluluğu, mesane kanseri evrelerini hücrelerinin farklılaşma derecesiyle ilişkilendirir.

Histolojik yapının tipine bağlı olarak, 3 ana tip ayırt edilir:

 1. Son derece farklılaşmış mesane kanseri. Tümör yapısını oluşturan hücreler, düşük dereceli bir atipi ve normal hücresel yapılardan boyut ve şekil bakımından küçük farklılıklar ile karakterize edilir. Bu tür neoplazmlar, yüksek saldırganlığa yatkın olmadıkları için (mesane duvarlarında çimlenme ve metastaz süreci yavaştır), insan yaşamı için daha az tehdit edici olarak kabul edilir. Uzmanların histolojik teşhislerinde, anormal ve sağlıklı hücrelerin yapısında belirgin bir benzerlik vardır. Tek önemsiz sitolojik fark, normal epitelyumdan çok daha fazla sayıda integumanter katmanın oldukça farklılaşmış hücrelerindeki varlığıdır.
 2. Orta derecede farklılaşmış mesane kanseri. Hücre yapıları, daha yüksek derecede malignite ve sağlıklı hücrelerden yapı bakımından önemli farklılıklar kazanır. Aktif bir ozlokrashivayuscheysya neoplazmının anormal partiküllerinin çimlenmesi, mesane duvarlarının kas tabakasına ulaşır. Organın dış yüzeyine yayıldığı zamana kadar, yani Aşama 2a'ya ulaşmamış olana kadar, kişi hala bu tedavide uygun bir tedavi sonucunu ve maksimum yaşam süresini uzatma şansına sahiptir.
 3. Düşük dereceli mesane kanseri. Bu tip bir malign neoplazm için, normal tipine göre oluşan, epitel hücrelerinin tamamen yokluğu vardır, bu da saldırganlığın aşırı derecesine neden olur. Bu tip malignizasyon yaygın değildir. Klinik pratikte, tüm mesane kanseri vakalarının yaklaşık% 0.5'inde saptanır. Bu tip tümör yapısı için, oluşan epitel tabakasının tamamen yokluğu gibi bir histolojik özellik ile karakterize edilir.
 4. Farklılaşmamış mesane kanseri. Epitel hücrelerinin yapısı ve normal görünümleri arasında mükemmel bir histolojik farklılık ile karakterize edilen en nadir ve tehlikeli hastalık türüdür. Farklılaşmaya tabi olmayan görsel olarak tümör yapısı, ülsere bir yüzeye sahip, farklı boyutlarda çok sayıda tüberkülden oluşan nodüler görünmektedir. Bu tip bir neoplazma, tuhaf şekillere, farklı boyutlara ve çok sayıda kontrolsüz mitoz (bölünme) ile karakterize edilen çok sayıda çekirdeğe sahip olan polimer hücrelerinden oluşur.

Tedavi protokolü seçimi ve yaşam için ciddi bir tehdit taşıyan hastalığın ileriki tahminleri doğrudan bu göstergelere bağlıdır. Ozlokachestvlyayuschihsya dokularının farklılaşma derecesini en uygun şekilde değerlendirmek için, klinik onkolojik uygulamada stres ölçeğini kullanır. Göstergeleri sayesinde uzmanlar, patolojik bir durumun gelecekteki prognozu hakkında bilgi alabilirler. Bu ölçekte G indeksi, 1'den 4'e kadar sayısal bir değerle kullanılır. Ne kadar yüksekse, hücreler ne kadar az farklılaşırsa, karsinomun saldırganlığı artar ve bir insanda daha fazla yaşam şansı o kadar az olur.

Mesane Kanserinin Aşamaları

Diğer herhangi bir onkoloji gibi, üriner organın karsinomu da, olgunlaşmaya ulaşma sürecinde “olgunlaşmasının” birkaç aşamasından geçerek yavaş yavaş gelişir. Mesane kanserinin 4 ana aşaması ve bir başlangıç ​​veya prekanseröz vardır. Tamamen asemptomatik bir seyir ile karakterizedir, çünkü bu durumda mesanede ortaya çıkan anormal hücreler henüz lokalizasyonunu bulmamıştır. Sadece mukoza tabakasına dokunmadan, idrar organının iç yüzeyine yerleştirilirler.

Evre 0 mesane kanseri tamamen tedavi etmek için en kolay - hemen hemen tüm klinik vakalar hastanın% 100 iyileşmesi ile biter. Hastalığın bu safhasındaki terapötik müdahalelerden, minimal düzeyde invaziv bir organ koruyucu müdahale vardır. Son zamanlarda, fotodinamik tedavi en sık prekanseröz durumu olan kanser hastalarına reçete edilmektedir. Bu, anormal hücreleri invaziv olmayan bir şekilde yok etmeye izin veren en yeni tedavi yöntemidir.

İlerlemenin diğer aşamaları aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Mesane kanseri evre 1. Tümör, organın mukus ve submüköz tabakalarına büyüyebilir, ancak kas liflerine ulaşmaz. Hastalığın bu aşamasında, ilk belirtiler ortaya çıkabilir, idrarda kan, idrar sürecinin ve ağrının rahatsızlıkları olabilir, ancak uzman herhangi bir hastalığı tanımlamak için teşhis yapıldığında rahatsızlığın gelişimini yalnızca tesadüfen öğrenir. Tedavi esas olarak radikal cerrahiden oluşur. Radyasyon ve kemoterapi, cerrahi tedavi öncesi ve sonrası kullanılabilir.
 • Mesane kanseri evre 2. Üriner organın kas tabakası üzerinde onkosent tümörlerin çimlenmesi not edilir, ancak yağ dokusu etkilenmez. Kan, idrarda ve belirgin ağrı gibi spesifik semptomlar daha belirgin hale gelir, bu nedenle hastanın şikayetleri temelinde yapılan bir tanısal çalışmanın sonuçlarına göre patolojik durum tespit edilir. Tedavi, kimya ve radyasyon terapisi eşliğinde radikal cerrahi ile gerçekleştirilir.
 • Evre 3 mesane kanseri. Büyük oranda artmış olan karsinom, kas tabakasından tamamen büyür ve yağ katmanlarına ulaşır. Ayrıca bu aşamada küçük pelvisin yakın iç organlarına aktif metastaz işaretlenir. Hastalığın semptomları çok parlak hale gelir ve çoğu zaman kişiye karşı dayanılmaz bir azap verir. Tıbbi nedenlerden dolayı, hastalığın bu aşamasında, mesanenin tamamen çıkarılması en sık reçete edilir ve bunu takiben eş zamanlı rekonstrüksiyon yapılır. Cerrahi her zaman anti-tümör ilaç ve radyasyon tedavisi ile eşlik eder.
 • Mesane kanseri evre 4. Tümör, vücudun ve kemik yapılarının en uzak bölgelerine doğru büyür. Semptomlar çoğu kez sadece spesifik değil, mesane kanseriyle doğrudan ilişkilidir, aynı zamanda hangi organın ikincil bir lezyona maruz kaldığını da gösterir. Gelişimin bu aşamasında olan mesane kanseri için cerrahi, etkisiz olarak kabul edilir, bu nedenle, yaşamın son aylarında ağrılı semptomları hafifletmeyi amaçlayan sadece kanser hastalarında palyatif tedavi uygulanır.

Mesane kanserinin kanseri derecesine bakılmaksızın her zaman hastalara biyolojik tedavi önerilmektedir. Ana amacı - vücudun bağışıklık güçlerini hastalıkla mücadele etmek için arttırmaktır.

Bu önemli! Erken dönemdeki mesane kanseri semptomlarının olmaması nedeniyle, herhangi bir başka hastalığın saptanması için tanı ölçütleri uygulandığında tehlikeli patolojinin sadece tesadüfen ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle uzmanlar, planlanan tıbbi muayeneleri görmezden gelmemek için 40 yaş üstü kişilere tavsiyede bulunur. Malignite sürecinin başlangıcından önce, bir insan daha fazla yaşam için daha fazla şansa sahip olur.

TNM sınıflandırması

Bir kişi doğru bir tanıyı doğruladıktan sonra, bir uzmanın ilk görevi, tümör yapısının ana özelliklerini - idrar organlarının çimlenme derecesi, boyutu, yakın ve uzak metastazların varlığı - kurmaktır. Uluslararası TNM sınıflandırması bu konuda etkin bir destek sağlar. Şu anda insan vücudunda meydana gelen tümör sürecinin karakteristik özelliklerini gösteren en uygun sistemdir.

Bu sınıflandırma çeşidinde göz önüne alınan sonuçlar, radyasyon enstrümantal diagnostik, endoskopi ve fiziksel (palpasyon, oskültasyon, perküsyon) muayeneye dayanılarak belirlenmiştir.

Latince harflerle belirtilen, her biri belirli bir parametreyi karakterize eden son tanı içindedirler:

 • T bir tümördür. Ek olarak, sembol, malign neoplazmın sadece mukoza zarına çarptığını ve metastazın yanı sıra, üriner organın duvarlarının derin katmanlarına çimlenme eğiliminde olmadığını gösterir. Şekil 1-2 yüzeyel tümör sürecini karakterize eder ve 3-4 mesane ve dokuların yakın ve uzak organlardaki kas yapılarına nüfuz derecesini karakterize eder.
 • N - lenf düğümleri. Sayı 1 pelvik ve 2 - retroperitoneal lenf düğümlerini gösterir.
 • M - metastazlar. 0 - metastaz süreci yok, 1 - yakın veya uzak metastaz tespit edildi.

TNM sınıflandırmasına dayanarak, nihai teşhis aşağıdaki gibi olabilir: T3N1M1. Hastanın tıbbi öyküsündeki bu kayıt, bir kişinin pelvik lenf nodlarında ve iç organlarda metastaz gelişiminin 3. aşamasında mesane kanserine sahip olduğunu hemen anlayacaktır.

Neoplazmların kademeli olarak derecelendirilmesi

Mesanede bir kanserin gelişim aşaması ile mutasyona uğrayan hücrelerin histolojik yapısı arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Hastalık öyküsünde bir Tx kaydı varsa, bu gelişmekte olan tümör yapısının durumunu değerlendirmek için tanıyı gerçekleştiren bir uzman için mümkün olmadığı anlamına gelir. Ancak mesane kanseri olan hastalarda böyle bir tanı nadiren yapılmaktadır. Ayrıca, Tis (in situ) karsinomu nadiren teşhis edilir; bu, düz epitelyal hücrelerden gelişen, geçişli, preinvaziv bir tümördür.

Temel olarak, idrar organının yüzey malign yapılarının hemen hemen hepsi Ta tipindedir ve mesane normal epitelyumu ile büyük benzerlik gösteren hücresel yapıları ile karakterize edilir. Bu durumda, neoplazmlar sadece mukoza tabakasında bulunan küçük papilla formuna sahiptir.

Mesane kanseri aşamalarının TNM sınıflandırmasının genel göstergeleri şöyledir:

 • T0 - primer tümör yok;
 • T1 - 1 derece mesane kanseri. Bu durumda yapılan endoskopik muayeneler, Ta aşamasına tam bir benzerlik göstermektedir. Bir tümör, bir veya birkaç karsinomla temsil edilebilir. Bunların başlıca özelliği, mukoza ve submukozal tabakalarda sadece daha derin büyüyerek lokalize olmalarıdır;
 • T2 - tümör yapıları mesanenin kas tabakasına doğru büyür. Sadece kasların iç tabakasını etkilediklerinde, T2a derecesi ve lenf nodlarındaki lezyonların yokluğu teşhis edilir ve kanser T2b'ye gelişiminin derecesine ulaştığında, kanser hücreleri iyi entegre olur ve bu da kişinin bir tedavi şansını azaltır;
 • T3 - mesane kanseri organın kas duvarı boyunca büyür ve para-mesane yağ yapılarına veya peritonuna ulaşır. Hastalığın bu aşaması uzmanlar tarafından 2 tipe ayrılır - T3a ve T3b. İlk durumda invazif neoplazm mikroskobik boyutlara sahipken, ikincisinde çıplak gözle açıkça görülebilir;
 • T4 - onko-tümörlerin aktif progresyonu, iç organlarının ve pelvis kemiklerinin hemen yakınında kas yapılarında çimlenmesini tetiklemiştir. Gelişimin bu aşamasında, malign bir neoplazm her zaman anormal hücrelerde belirgin bir inflamatuar sürecin ortaya çıkmasıyla eşlik eder ve inoperabl olarak kabul edilir. Belki de sadece yaşamın son aylarında hastanın genel durumunu hafifletmek için kullanılan palyatif tedavinin atanması.

Bu yaşamı tehdit eden hastalığın prognozu, tanı çalışması sırasında tanımlanan mesane kanserinin gelişim evresine bağlıdır. Ne kadar küçükse, iyileşme şansı o kadar yüksek olur.

Hastalığın her aşamasında tahmin ve yaşam beklentisi

Tümör yapısının histolojik yapısının tipi, boyutu, patolojik odak sayısı, çimlenme ve diğer organlara yayılma eğilimlerinin derecesi, mesane kanserinin uygun tedavisinin olasılıklarını öngörmede belirleyici faktörlerdir. Hastalığın prognozu hayatta kalma gibi bir göstergeye dayanmaktadır. Belli bir süre boyunca hayatta kalanların yüzdesini yansıtır (genellikle, istatistikler 1, 5, 10 yıl dikkate alır). Daha basit terimlerle, bu, tanı koyulduktan bu yana belirli bir zaman dilimine ulaşmış insanların yüzdesidir.

Mesane kanserinin doğasına ve evresine ek olarak, hayatta kalma doğrudan bir kişinin yaşından, daha yaşlı olduğu, prognoz, komorbiditeler ve cinsiyetten daha kötü etkilenir. Kadınlarda olumsuz sonuçların en büyük riskleri.

Yine de, yaşam tahminlerinin temel bağımlılığı, tümör yapısının gelişim derecesi ile ilgilidir:

 • Aşama 0 veya öncü - bu durumda, yeterli bir tedaviyi ve daha ileri önleyici gözlemleri yürütmek,% 100 hayatta kalma garantisi sağlar;
 • Aşama 1 Bu aşamada, malign hücre yapıları sadece epitel tabakasında lokalize edilir. Yeterli tedavi ile, bir tanı sonrası hastaların% 90'ından fazlası, normal bir yaşam tarzını korurken 5 yıla veya daha uzun süre yaşayabilir;
 • Aşama 2 Kanser hücreleri kas yapılarını istila etmeye başladıkça, patolojik durumun bu derece gelişmesi yaşamı daha tehdit edici hale getirir. Bu durumda, önde gelen onkologlar hastaların% 70'inde beş yıllık sağkalımı öngörürler.
 • 3. Aşama Hastalığın bu aşamasında, kanser yapıları mesanenin duvarları boyunca büyür ve çoğu zaman, yakın çevredeki bölgesel lenf düğümlerine ve organlarına yayılır. Ortalama olarak, uzmanlar tarafından öngörülen beş yıllık yaşam beklentisi% 50'den fazla değildir;
 • Aşama 4. Mesane kanseri vücuda yayıldı ve birincil tümör ameliyat edilemedi. Bu yaşam tahminlerinde tam bir bozulmaya yol açar. Patolojik bir rahatsızlığı olan çoğu insan bu aşamaya ulaşır, birkaç aydan fazla yaşamaz. 5 yıla kadar, birimler boyun eğdirilir ve daha sonra hastalığın acı verici belirtilerini hafifleten sürekli devam eden palyatif tedaviye maruz kalır.

Üriner sistemdeki malign neoplazmların çoğu, yeterince erken saptanır - patolojik sürecin epitel tabakasında gerçekleştiği ve kas dokusuna dokunmadığı bir zamanda bile. Bu tip mesane kanseri için prognoz çok iyidir. Fakat yine de, her vaka tamamen bireyseldir, bu nedenle, sadece istatistik istatistiklerini hesaba katmak ve yaşamın zamanlamasını önceden tahmin etmek gerekli değildir.

Bu önemli! Hayatta kalmak için bütün tahminlerin istatistiklerinin on ya da yirmi yaşında olabileceğini unutmamalıyız. Onkoloji alanındaki tıbbi gelişmeler bu dönemde öne çıkmıştır. Tümör yapıları ile daha etkin bir şekilde başa çıkabilen yeni ilaçlar vardır, bu nedenle kanser hastaları için tam bir tedavi şansı daha fazla olmuştur.