logo

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası rehabilitasyon ve iyileşme

Adenom ya da iyi huylu prostat hiperplazisi malign bir tümör değildir; idrar kanallarını sıkan glandüler dokuların aşırı büyümesidir. Hastalığın terapötik tedavisi belirgin sonuçlar vermez, çünkü bezdeki anatomik değişiklikler hormonal ve geri dönüşümsüzdür. Hiperplazi cerrahisi ürolojide tüm cerrahi girişimlerin yarısını oluşturmaktadır. Halen prostat adenomunun çıkarılması, postoperatif süreyi önemli ölçüde azaltabilen minimal invaziv yüksek teknoloji yöntemleri ile mümkün olmaktadır.

Operasyon türleri

Geleneksel trans-vesiküler adenomektomiye ek olarak - açık abdominal cerrahi, prostatın transüretral rezeksiyonu (TUR) cerrahi tedavide kullanılmaktadır. Bu yöntem karın duvarının açılması ve kabarcık insizyonu ile ilişkili değildir, üretra yoluyla yerleştirilen bir rezektoskop kullanılarak gerçekleştirilir. Cerrah, aletin çalışmasını görsel olarak kontrol eder, prostat bezinin fazla dokusunu dikkatlice keser ve kan damarlarının kasılmasını sağlar. Bu tip tedavi ile enfeksiyon riski ihmal edilebilir, eksternal cerrahi yara yoktur.

Çıkarılan dokular daha sonra malign transformasyon için histolojik incelemeye tabi tutulur.

Kanser belirtileri bulunursa, radikal prostatektomi yapılır - organın ve etrafındaki dokunun tamamen çıkarılması.

Operasyon tamamlandıktan sonra

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası iyileşme süresinin süresi başlangıçtaki fiziksel duruma, hastanın yaşına, cerrahi müdahale tipine ve eşlik eden hastalıkların varlığına bağlıdır.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra erken postoperatif dönemde en büyük tehlike, sadece kan kaybı olasılığından dolayı değil, aynı zamanda pıhtılaşmış pıhtılarla idrar kanalının tıkanma riski de vardır.

Buna ek olarak, ameliyat sonrası neredeyse her hastanın kardiyak tedaviye ihtiyacı vardır - bunların çoğunda taşikardi, anormal kalp ritmi ve göğüste ağırlık bulunur. Bronşlarda ve akciğerlerde balgam birikiminin neden olduğu solunum komplikasyonları yaygındır. Vakaların% 1.5-2.5'inde ameliyat edilen hastalar tromboembolizm ile karşı karşıyadır.

Adenomun çıkarılmasından sonra, bir Foley kateteri mesaneye sokulur - küçük bir balon ile yumuşak bir silikon tüp, üretra yoluyla enjekte edilir. Kan pıhtılarını temizleyen dezenfektan çözeltilerle boşluğun sıkıştırılması ve sulanması için gereklidir. Kateterin kanalından dışarı çıkıldığında idrar çıkışı olur.

Açık adenomektomi durumunda, mesanenin boşluğuna ek olarak bir drenaj tüpü yerleştirilebilir.

Parenteral, kanı incelten, kardiyak aktiviteyi normalleştiren fonların intravenöz ve intramüsküler uygulanmasını sağlar. Soluma ve mekanik ventilasyon uygulayın.

Tabii ki, hastanın ameliyattan hemen sonra içinde bulunduğu fiziksel durum rahat çağrılmaz. Genitoüriner sistemin organlarında sinir uçlarının bir çok olduğu, tahriş edici herhangi bir etkinin oldukça keskin olduğu hissedilir. Ağrılı postoperatif sendrom, boşaltma sisteminin geçici varlığının etkisinden kaynaklanan sık idrara çıkma hissi ile mesane doluluğu hissi ile şiddetlenir.

Ameliyattan 2-3 saat sonra su içebilirsiniz. İlk günde 1,5 litre saf su kullanmak yeterlidir, kademeli olarak sıvı hacmi 2–2,5 litreye çıkarılmalıdır. Berry kompostosu veya meyve içecekleri, zayıf çaylar arzu edilir.

Mesane boşaltımı her yarım saatte bir saatte yapılmalıdır. Sabahları iyi sağlık durumunda yemek yemesine izin verilir. Prostat bezi üzerinde ameliyat sonrası genel beslenme kısıtlamaları, mesaneyi tahriş eden ürünler için bir istisnadır: tuzlu, keskin, asidik.

İkinci günde kalkmasına izin verilir.

Yatan iyileşme

Hastanın preoperatif durumuna göre - kronik prostatit varlığı, böbreklerin enflamatuar hastalıkları ve sistit, üretrit, süpürasyonlar, enfeksiyöz komplikasyonların önlenmesi için, çoğu durumda diüretik ile birlikte antibakteriyel tedavi reçete edilir. Komplikasyonlardan korkmak için bir neden yoksa, antibiyotiklerin kabulü iptal edilebilir.

Kateter TUR'dan sonraki üçüncü veya dördüncü günde görüntülenir. Açık bir adenomektomi ile, yaklaşık bir hafta boyunca yürümeniz gerekecek. Drenaj tüpleri 2 hafta sonra çıkarılır.

İdrar yaparken birkaç gün boyunca kateteri çıkardıktan sonra bile, küçük kan pıhtıları atmak mümkündür, idrarda büyük miktarda kan mevcut olabilir. Perineal bölgede yanma, ağrı ve rahatsızlık, muhtemelen artmış ve sık sık tuvalete zorlama, idrar retansiyonunun kötü kontrolüdür. Cerrahi sonrası benzer semptomlar normaldir, çünkü onlar için iyi bir neden vardır - bu, iç organların dokularının bütünlüğünün ihlalidir.

rehabilitasyon

Toplam hastanede kalış süresi 3 haftadır. Cerrahi sonrası hastaneden taburcu olduktan sonraki ilk aylarda, başarılı bir rehabilitasyon için kendi kendine kontrol ve fiziksel durumlarına dikkat etmek gerekir. Aşağıdaki belirtiler, doktora acil bir ziyaretin nedenleridir:

 • uzun süreli kanama olmayan kanama;
 • ciddi bozulmuş çıkış veya idrar kaçırma;
 • şiddetli kolik, tahammül etmek zor olan ağrıları keser.

Nedenleri nedenleri komplikasyonlar gelişebilir: operasyon sırasında bir hata sonucu akut prostatit, piyelonefrit, sepsis, iç organların yaralanmaları.

Sağlığa karşı dikkatli tutum birkaç ay için gereklidir. Bir takım kısıtlamaların gözlemlenmesi gerekmektedir:

 • İdrar yaparken ve dışkıda iken itmeyin;
 • ağırlıkları kaldırmayın, zorlamayın;
 • Uzun süre oturmaktan kaçının - bir araba sürmek veya otururken başka bir iş yapmak;
 • hava koşullarına göre elbise, aşırı soğuma;
 • Daha fazla yürümeye çalışın - en az 4–5 km yürüyerek.

Rehabilitasyon döneminde, uygun bir diyet zorunludur: baharatlı ve baharatlı atıştırmalıklar, turşular, füme etler, asit içeren gıdalar ve ekstraksiyon maddeleri hariçtir. Böbrek fonksiyonu bozulduğunda, et ürünleri ve yumurtaları sınırlıdır. Bira, gazlı içecekler dahil olmak üzere alkol kontrendikedir. Kabızlığın önlenmesi için, lifler açısından zengin sebzeler, meyveler, tahıllar ve süzme peynirleri içermeniz gerekir.

Adenomektominin etkileri

Adenomun çıkarılmasının istenmeyen uzun vadeli etkileri, striktürlerin ve tekrarlayan prostat hiperplazisinin oluşumuna bağlı olarak üretranın lümeninin daralmasıdır. Bu durumlarda ikinci bir işlem atamak mümkündür.

Adenomun çıkarılmasının sonuçlarıyla doğrudan ilişkili olan bir diğer önemli nokta, retrograd ejakülasyon olarak adlandırılan bir durumdur. Nedeni mekaniktir - ejakülasyon sırasında, kesilmiş prostat bezi artık mesane boynunu kapatmaz ve dışarı atılmak yerine seminal sıvı ters yönde düşer - idrar akışı ile birlikte gittiği yer olan mesane boşluğuna düşer. Sağlığa zarar, bu özellik taşımaz, ancak çocukların doğumunu planlarken ciddi bir sorun olabilir.

Cinsel yaşama, erektil fonksiyona, cinsel ilişki süresine, orgazmik hislere, cerrahi müdahale gerçeği hiçbir şekilde yansıtılmamaktadır.

Cinsel hayat, cerrahi tedaviden 1-2 ay sonra yeniden başlatılabilir.

Sağlığın tam iyileşmesi bir yıldan fazla sürebilir.

Prostat hiperplazisinin ortadan kaldırılmasının hastalığın problemini radikal olarak çözmediği, ancak sadece gömülü iç organları rahatlatmaya yardımcı olduğu unutulmamalıdır. Altta yatan neden - hormonal dengede yaşa bağlı değişiklikler - kalır. Nüks, yani prostatın proliferasyonu, ameliyat sonrası olguların% 10'unda görülür. Klinik tabloya bağlı olarak, her durumda, ya düğümlerin ikincil eliminasyonu ya da prostatın tamamen çıkarılması gerçekleştirilir.

Prostat adenom cerrahisi sonrası öneriler

Prostat adenom cerrahisi sonrası hastanede geçirdiğiniz süre, yaptığınız ameliyatın türüne ve müdahalenin ne kadar çabuk iyileştiğine bağlıdır.

Prostat adenomunun sonunda, idrarın mesaneden boşaltılması için, idrar yoluna bağlanan, idrar yolunun dış kısmından, özel bir kateter (Foley) yerleştirilir. Kateter birkaç gün boyunca mesanede bırakılır. Bazen bir kateter, ameliyattan sonra tekrarlayan ağrılı mesane spazmlarına neden olabilir. Mesane spazmları tedavi etmek zordur, ancak sonunda yok olurlar.

Hastanede kaldığınız süre boyunca size antibiyotik reçete edilir. Doktorlar, enfeksiyondan korunmayı önlemek için ameliyattan önce veya cerrahi prostat adenomundan hemen sonra antibiyotik reçete ederler. Bununla birlikte, yeni çalışmalar antibiyotiklerin her durumda gerekli olmadığını düşündürmektedir ve doktorunuz bir bekleme taktiğini seçebilir, yani enfeksiyon belirtileri olmadan antibiyotik reçete etmez.

Prostat adenomunun ameliyatından sonra, idrarda veya pıhtılarda kan görünebilir, bu da yaranın iyileşmesinden kaynaklanır. İdrarda az miktarda kan bulunması normaldir, hastaneden taburcu oluncaya kadar durmalıdır. BPH için ameliyat sonrası iyileşme sırasında, mesanenizi yıkamak ve iyileşmenizi hızlandırmak için bol miktarda sıvı (günde en az sekiz fincan) içmeniz gerekir.

Prostat adenoması için ameliyat sonrası neler olabilir ve olamaz?
Eve döndükten sonraki ilk birkaç hafta için dikkatli olun. Ağrıyla rahatsız edilmeyebilirsiniz, ancak insizyonun görünmediği bir transüretral operasyondan sonra bile, ameliyat sonrası bir yaranız vardır. Her zamanki yaşam tarzınıza dönmeden önce doktorunuza danışın. Hastaneden taburcu olduktan sonraki ilk haftalarda, postoperatif yaralara zarar verebilecek ağır fiziksel efor veya ani hareketlerden kaçının.

Prostat adenom cerrahisi sonrası öneriler

mesanenizi yıkamak için bol sıvı içmeye devam edin
bağırsak hareketleri sırasında aşırı stres önlemek
kabızlığı önlemek için dengeli bir diyet uygulayın. Kabızlık konusunda endişeli iseniz, müshil alarak doktorunuzla konuşun.
ağırlık kaldırmayın
arabayı sürmeyin.
Prostat adenoması için ameliyat sonrası normal bir yaşam tarzına dönün.
Hastaneden çıkarken iyi hissetseniz bile, tamamen iyileşmek birkaç ay sürebilir. Kurtarma döneminde aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir.

İşeme problemleri

Operasyondan sonra, idrar akışının daha da güçlendiğini, ancak idrara çıkma tamamen restore edilmeden önce biraz zaman alacağını fark edeceksiniz. Kateterin çıkarılmasından sonra, idrar prostat bezinin cerrahi yarasından aktığında, idrara çıkma ya da acil dürtü idrar yaparken acı hissedebilirsiniz. Bu sorunlar giderek azalır ve BPH için ameliyattan birkaç ay sonra daha az sıklıkta ve daha kolay idrara çıkacaksınız.

Mesane normale döndüğünde geçici inkontinans sorunlarınız olabilir. Doktorlar, ameliyattan önce idrar kaçırmanın ne kadar uzun sürdüğüne, normal mesane işlevini yeniden kurmaya daha uzun zaman kalacağına inanırlar.

Kanama (idrarda kan görünümü)

Prostat adenoması için transüretral cerrahiden sonraki ilk birkaç haftada, idrarda aniden kan oluşabilir. İdrarda az miktarda kanın görülmesi bir alarm olmasına rağmen, kanama genellikle yatakta kısa bir süre dinlendikten sonra ağır şekilde durur. Ancak, idrar pıhtıları olan çok miktarda kan içeriyorsa, herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, hemen bir doktora danışın.

Prostat adenomunda ameliyat sonrası cinsel fonksiyon

Birçok erkek şu soruyla ilgilenmektedir: prostat adenomunun ameliyatı cinsel işlevlerini nasıl etkileyecektir. Bazı kaynaklar, prostat adenomu için ameliyat sonrası cinsel fonksiyonun zarar görmediğini iddia ederken, diğerleri vakaların% 30'unda sorunların meydana geldiğine inanmaktadır. Ancak çoğu doktor cinsel alanda ihlallerin geçici olduğuna inanmaktadır. Böylece zamanla çoğu erkek aktif cinsel hayata yeniden girebilir.

Cinsel fonksiyonun tam olarak restorasyonu, kişinin genel toparlanmasının gerisinde kalmak üzere 1 yıla kadar sürebilir. Zamanın tam uzunluğu prostat adenomunun semptomlarının başlangıcından prostat adenomunun cerrahi tedavisine ne kadar zaman geçtiğine bağlıdır. Aşağıda, prostat adenomunun cerrahi tedavisinin, cinsel işlevin bazı yönlerini nasıl etkileyebileceği kısaca açıklanmaktadır.

Ereksiyon geliştirme

Çoğu ürolog, ameliyattan önce iktidarsızlıktan şikayet etmediyseniz, prostat adenomunun cerrahi tedavisi sonrasında ereksiyon yapabileceğiniz konusunda hemfikirdir. Cerrahi nadiren erektil disfonksiyona neden olur. Ancak ameliyat, ameliyattan önce kaybedilen bir işlevi geri yükleyemez.

Prostat adenomunun cerrahi tedavisi sonrası erkeklerin çoğunluğu ereksiyon geliştirme yeteneğini korumasına rağmen, genellikle operasyonun aşağıdaki komplikasyonu ortaya çıkar - retrograd ejakülasyon, erkekleri kısırlaştırır.

Cinsel ilişki sırasında, testislerden alınan sperm idrar yoluna yakın idrar yoluna girer. Normalde kas spermin mesaneye girmesini engeller ve sperm penisten dışarı atılır. Bununla birlikte, prostat adenoması için yapılan ameliyat sonucunda, bu kas mesane boynunu genişletmek için çıkarılır.

Ameliyattan sonra sperm, en az direnç yolunu seçer ve mesanenin daha geniş açıklığına girer. Daha sonra semen idrar ile mesane güvenli bir şekilde çıkarılır. Bazı durumlarda, retrograd ejakülasyon, mesane boynundaki kas tonusunu arttıran ve orgazm sırasında spermin mesaneye girmesini önleyen ilaçlarla tedavi edilebilir.

Çoğu erkek prostat adenoması için ameliyat öncesi ve sonrası orgazmlar arasındaki farkı hissetmez. Bununla birlikte, ejakülasyonu retrogradeye alışmak zaman alabilir.

Cerrahi prosedürü anlamak ve cerrahiden önce bir doktorla herhangi bir problemi tartışmak, erkeklerin cinsel aktivitelerini daha erken devam ettirmelerine yardımcı olur. Birçok erkeğe ameliyattan sonraki iyileşme döneminde bir androlog (seksolog) danışmanlığı da yardımcı olur.

Prostat adenomunun daha ileri tedavisi gerekli midir?
Prostat adenomu ameliyatı sonrası, bir ürolog tarafından gözlemlenmeli ve yılda en az bir kez dijital rektal muayeneye tabi tutulmalıdır.

Prostat adenomu ameliyatı sırasında sağlıklı prostat dokusu bırakıldığı için prostat adenomu da dahil olmak üzere prostat bezi hastalıklarının tekrar gelişmesi olasıdır. Operasyon yaklaşık 15 yıl boyunca prostat adenomu semptomlarının şiddetini hafifletir. Prostat adenomunun cerrahi tedavisi sonrası erkeklerin sadece% 10'u yeniden ameliyat gerektirmektedir. Genellikle bunlar erken yaşta ilk ameliyatı olan erkekler.

Bazen ameliyat sonrası oluşan skar dokusu, prostat adenomunun tedavisinden bir yıl sonra tedavi gerektirir. Nadir durumlarda, mesane açılımı, skar dokusunun oluşması nedeniyle daralmakta ve idrar yolunun tıkanmasına neden olmaktadır. Bu problem transüretral insizyon ile çözülebilir. Daha sıklıkla, skar dokusu üretra striktürü oluşturmak için üretrayı daraltır. Bir ürolog, bu sorunu üretral dilatasyon yardımı ile çözebilir.

Prostatik stentler
Bir stent, üretra yoluyla daralma alanına sokulan küçük bir cihazdır. Prostatik stent, prostat dokusunu iterek idrar yolunu genişletir. Stent, erkeklerde idrar tıkanıklığını azaltmak ve idrara çıkmayı geliştirmek için tasarlanmıştır. Prostatik stentler, üriner obstrüksiyonu ortadan kaldırmak için prostat adenomunu tedavi etmek için standart cerrahi yöntemleri olmayan erkeklerde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Prostat adenomu ve prostat kanseri: açık korelasyon yok

Prostat adenoması için ameliyattan sonra çıkarılmış doku kanser hücreleri için kontrol edilir. 10 olgunun 1'inde kanser hücreleri bulunur, ancak çoğu zaman sayıları saldırgan olmayan birkaç prostat kanseri hücresi ile sınırlıdır ve tedaviye gerek yoktur.

sözlük

Anestezi ameliyattan önce yapılan anestezi.
Anüs (anüs) - rektumun dış açıklığı.
Kısırlık - çocuk sahibi olma yeteneğinin olmaması.
Hormon - bezi uyaran bir madde.
Bez, vücudun diğer kısımlarında etki gösteren maddeleri kan dolaşımına salgılayan ve salgılayan bir organdır.
İktidarsız - ereksiyon olmayan bir adam.
Bir kateter, idrarı idrar torbasından boşaltmak için içi boş bir tüp olup, bu penisin başındaki idrar yolunun dış deliğinden mesaneye sokulur.
Mesane, idrarın biriktiği içi boş bir kas organdır.
İdrar yolu böbrekleri, üreterleri, mesaneyi ve üretrayı içerir.
İşeme, sıvı toksinlerin (idrar) vücuttan atılmasıdır.
Skrotum, testislerin bulunduğu dermal kesedir.
Üriner inkontinans idrara çıkmayı kontrol etme yeteneğidir.
Tıkanıklık, normal idrar akışını engelleyen bir tıkanıklık veya tıkanıklıktır.
Rektum, anüs (anüs) ile biten kalın bağırsağın son segmentidir.
Üreme sistemi (üreme sistemi), kadın ve erkeklerin çocuk sahibi olabileceği bir vücut sistemidir.
Sperm, orgazm sırasında penisten boşaltılan spermatozoayı içeren bir sıvıdır.
Ultrason muayenesi (ultrason), iç organlardan yansıyan ultrason dalgalarının görüntülerini oluşturduğu bir araştırma yöntemidir.
Erkeklerde üretra (idrar yolu), idrarın vücuttan atıldığı, penisin içinden geçen bir kanaldır.
Sistoskop, mesanenin iç tabakasını incelemek için kullanılan bir araçtır.
Boşalma (ejakülasyon) orgazm sırasında spermin peniden salınmasıdır.
Testisler, spermatozoanın oluşturulduğu erkek üreme bezleridir.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra iyileşme: diyet, egzersiz ve korunma

Dünyadaki milyonlarca erkek prostat adenomundan muzdarip. Böyle bir tanı, hastayı inceledikten ve belirli prosedürlerden geçtikten sonra yapılır.

Prostat adenomu iki yöntemle tedavi edilir: medikal ve cerrahi. İlk yöntem, hastalığın ilk aşamalarında başvurulur.

Deneyimli bir doktor, her hasta için, sağlık durumu, geri dönüş ve diğer bireysel faktörlere dayanarak bireysel bir tedavi yöntemi seçecektir.

Belirtiler ve belirtiler

Prostat adenomu, erkeklerde bir organın dokularındaki iyi huylu bir idrarın üretrada zamanla büyüdüğü bir hastalıktır.

İlk klinik belirtiler şunlardır:

 • sık sık dürtüler;
 • az miktarda idrar salgılanır;
 • zayıf jet basıncı;
 • mesanede sürekli doluluk hissi;
 • İdrar yaparken kasların kuvvetli gerilmesi ihtiyacı.

Prostat adenomunun tüm semptomları prostat bezindeki prostat bezini sıkıştıran tümörlerin bir sonucudur. Her hastada prostat adenomunun belirtileri farklı yollarla sonuçlanır. Bazıları hemen yukarıdaki semptomlara sahipken, diğerleri - hastalık idrarda güçlü bir gecikmeye kadar asemptomatiktir.

Cerrahi tedavi

Operasyon aşağıdaki durumlarda yazılır:

 • prostat bezinde malign lezyonlar varsa;
 • idrar yolunda bir enfeksiyon varsa;
 • eğer bir kateter ile çıkarılamayacak kadar uzun bir idrar gecikmesi varsa;
 • hastanın böbrek yetmezliği varsa;
 • hastanın mesane taşı varsa;
 • idrar yaparken kan salgılanırsa.
 1. Basit olgularda (küçük prostat adenomları, 80 ml'ye kadar glandüler hacim) Transüretral rezeksiyon, TUR.
 2. Karmaşık durumlarda (prostat adenomu 40 g'dan fazladır, bezin hacmi 150 ml'ye kadardır.) - beze erişime bağlı olarak trans-vesiküler veya retropubik olabilen adenomektomi. Temel olarak, bu yöntem özellikle kanser tespit edildiğinde tüm bezin çıkarılması için kullanılır.
 3. Lazer cerrahisi, tümörün (prostat adenomu) lazer tarafından tahrip edildiği klasik ameliyatın bir alternatifi olarak. Bu yöntemler daha ilerlemiş, daha az travmatiktir ve prostat adenomunu gidermek için ameliyat sonrası hastalar daha hızlı rehabilite edilir.

Bu işlemler şunları içerir:

 • buharlaşma (fotoselektif);
 • ablasyonu;
 • rezeksiyon;
 • enüklasyon;
 • hastalıklı hücrelerin diseksiyonu;
 • interstisyel tedavi.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonraki postoperatif dönem

Temel olarak, tüm hastalar hızlı bir şekilde iyileşir ve tam hayatına geri döner, ancak, prostat adenomunun çıkarılmasından sonra rehabilitasyon sırasında bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra, gücün restorasyonu biraz zaman alacaktır, ancak birkaç ay sonra hastalar zorlanmayacaktır.

 1. Zorluk idrara çıkma. Kateteri çıkardıktan sonra idrar, ameliyat edilen bölgeden akacak ve rahatsızlığa neden olacaktır.
 2. İdrar kaçırma. Ameliyattan sonra, mesane yavaş yavaş inkontinansa neden olan sağlıklı bir rejime geri döner. Sorun, ameliyattan önce ne kadar fazlaysa, prostat adenomundan sonra rehabilitasyon ne kadar uzun sürecektir.
 3. İdrarda kan var. Birkaç hafta gözlendiğinde bir kuraldır. Ancak, durmayan çok miktarda kanama varsa, pıhtılar vardır ve hasta rahatsızlık hisseder - hemen doktora başvurmalısınız.
 4. Retrograd ejakülasyon. Çoğunlukla erkekler, prostat ameliyatı öncesi ve sonrasında boşalmadaki farkı fark etmez. Ancak, ameliyattan sonra, sperm idrara girebilir ve idrara çıkarken infertiliteye yol açar.

Rehabilitasyon sırasında prostat bezindeki bir ameliyattan sonra, retrograd ejakülasyon hakkında tavsiyelerde bulunacak bir seksologu ziyaret etmeniz önerilir.

Prostat adenomunun postoperatif dönemi için geçen süre faktörlere bağlıdır:

 • hastanın yaşı;
 • hastalığın ihmali;
 • operasyonun karmaşıklığı;
 • operasyon yöntemi;
 • hastanın genel sağlığı.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra iyileşme süresi kaç gündür? Rehabilitasyon iki aşamada gerçekleşir - hastanede ve evde. İstatistiklere göre, prostat adenomunun çıkarılmasından sonraki rehabilitasyon süresi iki haftadan bir yıla kadar sürer.

Ameliyattan sonra prostat adenomunun tedavisi - öneriler:

 1. İlaç tedavisi - antibiyotikler ve ağrı kesiciler. Postoperatif dönemde prostat adenomunun çıkarılmasından sonra hasta, enflamasyonu ve etkilenen dokunun şişmesini azaltan anti-enflamatuar ilaçlar kullanmalıdır. İlaçlar reçete edilirse, özellikle kateter yerinde iken alınmalıdır.
 2. Bolca su iç. Sarhoş sıvı (günde yaklaşık 3 litre), mesaneyi yıkayabilir ve yara iyileşmesini hızlandırabilir.
 3. Aşırı fiziksel aktivite kaçınılmalıdır, dahil. Ağırlıkları kaldır ve keskin hareketler yap.
 4. Kabızlık durumunda laksatifler kullanın.
 5. Bir araba sürmeyi ve en az bir ay seks yapmayı reddedin.
 6. İyileşme döneminin bileşenlerinden biri prostat adenom cerrahisi sonrası diyettir.

Bağırsak normalleşmesi için prostat adenomunun çıkarılmasından sonra diyeti takip edin.

Yasaklanmış gıdalar: Baharatlı, tuzlu, ekşi, füme, kızarmış, yağlı.

Prostat adenomundan sonra ne yiyebilirim? Gıda temel olarak ya haşlanmış ya da buğulanmış olmalıdır.

Prostat adenom cerrahisi sonrası diyet, gıda katkı maddeleri ve koruyucu maddeler içeren yiyecekleri yemeyi reddetmeyi içerir. Alkol, kahve ve gazlı içeceklerden de vazgeçmelisiniz. Küçük porsiyonlarda günde 6 kez yemek yiyin.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra diyet - örnek menü:

 1. Kahvaltı: yulaf ezmesi, dogrose suyu, meyve mahsülü süzme peynir güveç, haşlanmış yumurta jöle, rendelenmiş havuç, meyve suyu.
 2. Brunch: muz fındık kabak pişmiş.
 3. Öğle yemeği: sebze çorbası, patates püresi, haşlanmış balık, kurutulmuş meyve kompostosu, balık çorbası, haşlanmış tavuk fileto, sebze salatası, bitkisel çay, deniz mahsülleri ile haşlanmış sebze, haşlanmış kuşkonmaz, gazsız maden suyu.
 4. Atıştırmalık: meyve jölesi, tarçınlı elma haşlanmış kabak pişirdim.
 5. Akşam yemeği: kızarmış lahana, buharda pişirilmiş tavşan, deniz ürünleri, buğulanmış sebzeler, buğulanmış balık köftesi, ceketli patates, domates salatası.
 6. Geç akşam yemeği: kefir ekşi yoğurt.

Ne yiyebileceğinizi ve prostat adenomu için neyin olamayacağı hakkında makalemizi okuyun.

Hızlı iyileşme için faydalı egzersiz

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonra, spor iki ay boyunca terk edilmelidir. Bundan sonra, tedavinin karmaşıklığına, genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak, prostat adenom cerrahisi sonrası jimnastik uygulanmalı ve yük giderek artar.

Prostat bezi adenomunun çıkarılmasından sonra postoperatif dönemde erkekler için yapılan jimnastik, ısınma, atlama egzersizleri, kuvvet egzersizleri ve ani hareket için bir dizi egzersizdir. Yüzmek, yürümek ve bisiklete binmek en iyisidir. Alıştırmalar her gün ılımlı bir yük ile yapılmalıdır. Yükler kesinlikle doktor tarafından normalize edilmeli ve reçete edilmelidir.

İdrarı normalleştirmek için, sfinkter doktorun izni alındıktan sonra bir dizi Kegel egzersizleri kullanılarak eğitilmelidir. Bu kompleks pelvik kasları güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Bunu yapmanın birkaç yolu vardır:

 • perinanın kaslarını 2-3 saniye kısaltıyoruz ve aynı zamanda rahatlıyoruz;
 • ritmik ve sık kas kasılması, ardından 30 saniyelik bir gevşeme.

Başlamak için her egzersiz 15-20 saniye sürmeli ve kompleks 10 set içermelidir.

Ardından yükü kademeli olarak artırabilirsiniz. Kalça ve karın kaslarını çalıştırmayın - bu etkiyi azaltır.

Kegel kompleksi, her zaman ve her yerde kullanılabilir. Ameliyattan sonra genital organların sağlıklı işleyişi sorusu, prostatın adenomunu boğazlamak için en çok erkekleri endişelendirmektedir. Bu sorudaki net olmayan cevap istatistikleri yok.

Temel olarak, prostat adenomunun çıkarılmasından sonra hastalar, rehabilitasyonun ardından sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına geri dönerler. Ameliyattan önce yapmış olan hastalarda ereksiyon devam edecektir.

Sonuç

Prostat adenomu teşhisi konulduysa, panik yapmayın. Erkeklerin yaklaşık yarısı, 50 yaşın üzerinde bu hastalıktan muzdariptir. Operasyonun, doktorların önerilerine bağlı olarak, 15 yıl boyunca nüksden arındırılması garanti altına alınmıştır. Sağlıklı bir diyet sayesinde, küçük bir güç yine bir güç dalgası hissedebilir. Prostat adenomu, tedavi edilebilen bir hastalıktır, bir cümle değildir!

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası rehabilitasyon

Prostat adenomu, hormonal düzeylerdeki değişimlere bağlı olarak 50 yaşın üzerindeki erkeklerin en sık görülen hastalıklarından biridir. Tümör iyi huyludur ve üretra lümenini daraltan ve idrarın tahliyesini engelleyen nodüller biçimindeki bez dokusunun patolojik proliferasyonudur.

Ek olarak, patolojik dokunun büyümesi defekasyon sürecini zorlaştırabilir ve gücü etkileyebilir.

Prostat adenomunun çıkarılmasında cerrahi yöntem

Erken evrelerde teşhis edilen hastalık genellikle konservatif tedaviye uygundur ve daha sonrakilerde sadece radikal önlemler etkilidir.

Ürolog hastanın tam bir incelemesinden sonra ameliyat hakkında bir karar verir.

Bu durumda gerçekleştirilen işlem transüretral rezeksiyon olarak adlandırılır. Prosedürün sonunda, hasta sıvıyı toplamak için sonunda bir konteynır ile özel bir kateter ile mesaneye sokulur. Esnek cihaz 1 ila 3 günlük bir süre için kurulur ve ameliyat edilen organın işlevini tekrar yerine getirmesine izin verir ve aynı zamanda sekresyonların deşarjının postoperatif sorunlarını önler.

Kateterin doktor tarafından çıkarılması, balonun tutularak şişirilmesi ve sonra çıkarılması ile kolayca ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Hasta çok az yaşarken rahatsızlık. Manipülasyonun sona ermesinden sonra, hasta her zamanki gibi idrara çıkabilir.

Komplikasyonların oluşumu ve onlarla başa çıkma yolları

Postoperatif dönemde bazı bölümlerde, aşağıdaki özellikler kaydedildi:

 • İdrarın bulanıklığı veya içindeki kan varlığı
 • Ağrı hissi
 • ateş
 • İdrar sorunları
 • Erektil disfonksiyon

Cerrahiden sonra ilk kez bulanık idrar veya kandaki izlerin varyasyonları izinlidir ve ameliyat edilen doku partiküllerinden doku partiküllerinin ayrıştırılması olarak açıklanır. Bazen kazara kan pıhtılaşması bir çıkış borusunu tıkayabilir, ancak bu durum bir şırınga ile yıkanarak hastane ortamında kolayca çözülebilir. Bu tür komplikasyonların en aza indirilmesi için önemli bir koşul, doktor tarafından önerilen içme rejimine uymasıdır. Kısa bir süre sonra, idrar tekrar görünüm ve renkte normal hale gelir.

Ağrı sendromuna gelince, tüm radikal yöntemlerin doku invazivliği ve postoperatif ağrıyı içerdiği söylenebilir. Ağrının şiddeti yapılan transüretral rezeksiyonun tipine ve karmaşıklığına bağlıdır. Ek olarak, bir kateter tüp ilk günlerde rahatsızlık verebilir. Bu sorunları çözmek için, doktor nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar ve ağrı kesiciler reçete eder.

Hayatıyla ilgili herhangi bir cerrahi giriş, vücutta, sıcaklıkta hafif bir artışa yansıyan iltihaplanma belirtileri ile tepki verecektir. Tüm ameliyat edilen erkekler, normal postoperatif kurstan olası bir sapma durumunda önlem almaya hazır olan doktorların kontrolü altındadır. Enflamasyonun gelişmesini önlemek için, hastanın antibiyotik aldığı gösterilmiştir.

Mesane boşaldığında, hastaların çoğunluğu doğal olarak idrar jetinin sıra dışı bir şekilde geliştiğine dikkat çeker. Bu normaldir. Reseptör tahrişine bağlı idrara çıkma isteğinin artması, hastaneden taburcu olduktan sonraki ilk birkaç haftada da ortaya çıkar.

Bezin hiperplazisi ve ciddi bir yaş faktörü olan ihmal edilmiş bir durumda, operatif çözelti yolu bile idrar sisteminin normal işleyişini tamamen geri dönemez. Bu tuvalete bir gece gezisi, yanı sıra yaşamayı öğrenmek gerekir idrara çıkma sonunda idrar sızıntısı olasılığı ile karakterizedir. Özel egzersizlerin varlığını kolaylaştırmak için, Kegel'in, cerrahi manipülasyonun transferinden 2 ila 3 hafta önce bir uzman tarafından atanmasına yardımcı olunması.

Transüretral rezeksiyon uygulanan güçlü yarının birçok üyesi cinsel fonksiyonun korunmasından endişe duymaktadır. Genellikle, bir kişi daha önce iktidarsızlık geçirmemişse, hastaneye yatırıldıktan sonra bir süre problemsiz cinsel ilişkiye girebilir. Çalıştırılan notların bazıları, genital organlara artan kan akımıyla açıklanan ereksiyonları bile iyileştirir.

Cinsel plandaki bu veya diğer sapmalar, erkek popülasyonun yaklaşık olarak% 25'i kadardır. Çoğu epizod, retrograd ejakülasyonda meydana gelir, bu süre zarfında mesane boynunun kasları ve seminal sıvının cinsel ilişki sonundaki hiçbir kasılması olmaz, fakat tümüyle veya kısmen mesaneye geri döner. Bu sapmada tahsis edilen idrar şeffaflığını kaybeder.

Bu tür komplikasyonlar infertiliteye neden olabilir ve bu nedenle daha tehlikeli vakalarda ek radikal müdahalede sıklıkla reçete edilen konservatif tedavi gerektiren tıbbi gözetim gerektirir.

Yatarak tedavi sonrası faydalı ipuçları

Evde taburcu olduktan sonra başarılı bir iyileşme, kliniğin eski müşterisinin aşağıdaki tavsiyelere uymasını gerektirir:

 • Ağırlığın taşınması ile ilgili herhangi bir çalışmanın hariç tutulması.
 • Yoğun vücut hareketleri ve fiziksel zorlama olmadan sessiz bir yaşam sürdürün.
 • Günde 2 litre içinde büyük miktarlarda içme sıvısı kullanmaya devam edin.
 • Bir dışkılama eylemi, aşırı gerginliğe izin vermediğinde, kabızlıktan kaçının.
 • Özel bir diyete, bağırsaklar için hafif olan yiyeceklere ağırlık vererek, kafein, baharat ve baharat içeren ürünleri kötüye kullanmayın.
 • Alkol ve sigarayı bırak.
 • Duşta yıkanabilir, banyoyu kullanmayın ve banyoya gitmeyin.
 • Doktor izni olmadan sürmeyin.
 • İlk 1,5 ay boyunca cinsel aktivite yapmak yasaktır.
 • Gerekli hekimleri almak için ilgili hekim-uzmanının reçetelerini sıkı bir şekilde takip etmek gerekir.

Ameliyat sonrası rehabilitasyon dönemi

Ameliyattan sonra erkek sağlığının tam iyileşmesi genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar sürer. Prostat bezinin genel durumu ve erkeğe bağlı olarak tam iyileşmesi, hem birkaç hafta hem de birkaç ay içinde gerçekleşebilir. Çoğu durumda, prostatın işleyişinin normalleşmesi 2-3 ay içinde ortaya çıkar. İdrar sürecini yönetmek 3 ila 6 ay sürebilir.

Prostat bezinin daha güçlü cinsiyetin ikinci kalbi olduğu düşünülmez, bu nedenle bu önemli organın sağlığı özellikle izlenmelidir.

Prostatta ameliyat geçiren hastalar, hastalığın nüksetmesini önlemek için ürolog tarafından sürekli olarak izlenmelidir.

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası öneriler

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat edildikten sonra bir hastane yatağında geçen süre, doğrudan cerrahi müdahale tipine bağlıdır. Prostat adenomu gibi bir istisna ameliyat değildir. Aşağıdakiler, rehabilitasyon döneminde izlenecek prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası önerilerdir.

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası en ciddi aşamalardan biri, penisin başındaki idrar yolundaki bir deliğin içinden cerrahın idrarın mesaneden drenajı gibi önemli bir işlevi yerine getirmek için pisuarla bağlantılı özel bir kateter yerleştirmesidir.

Postoperatif dönemde, doktorların antibiyotik kullanması gerektiği söylenebilir, ki bu da aslında sadece zararlı değil, aynı zamanda insan vücudunda yaşayan bakterileri de öldürmelidir. Tabii ki, bu her zaman yapılmaz. Son zamanlarda, doktorlar onlar olmadan yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla, sağlığınızı izleyen doktor, tüm göstergelerin ve testlerin normal olduğunu ve enfeksiyonun gerçekleşmediğini görürse, antibiyotikler reçete edilmez.

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat edildikten sonra oluşan bir yaranın iyileşmesi sırasında, idrarda veya pıhtılarda idrar görünecektir.

MARK EDİLMELİDİR!

İdrarda az miktarda kan bulunması normal kabul edilir ve benzer bulgular tıp kurumundan taburcu olmak için tam zamanında durmalıdır.

Prostat adenomunun daha etkili bir şekilde geçmesi için rehabilitasyon dönemi için, mümkün olduğunca fazla sıvı (yaklaşık sekiz fincan) içmek şiddetle tavsiye edilir. Bu prosedür iyileşmeyi hızlandıracaktır, çünkü mesane kızarma olacaktır.

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası öneriler

 • Hasta hastaneden taburcu edildikten sonra, birkaç hafta için çok dikkatli olunmalıdır. Acı sizi rahatsız etmese bile, insizyonun mikroskobik olduğu bir transüretral operasyondan sonra postoperatif bir yara kaldığını hatırlamanız gerekir. Bu nedenle, normal yaşam tarzına dönmeden önce doktorunuza danışmalısınız;
 • Fiziksel aktivitelerin ve ani hareketlerin kesinlikle yasak olduğunu unutmayın çünkü operasyon sonucunda oluşan yarayı yaralayabilirler.

Ameliyattan sonra ne yapılabilir?

 1. Mümkün olduğunca fazla sıvı tüketilmelidir (günde en az 2 litre). Mesanenin yıkanması için gereklidir;
 2. herhangi bir ağırlığın kaldırılması kesinlikle yasaktır;
 3. Bir motorlu aracı sürmeyi geçici olarak reddetmelisiniz;
 4. Kabızlıktan kaçınmak için dengeli bir diyetin takip edilmesi gerekir. Ama eğer kalacak bir yer varsa, hemen bir müshil tavsiye edecek bir doktora danışmalısınız.

Kendi kendine tedavinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ve sağlığa ve tüm vücuda büyük zarar verebileceğini unutmayın.

 • Olağan hayata geri dönüş nasıl olacak?

Bir sağlık kurumundan taburcu edildikten sonra, sağlık durumunun iyi olabileceği gerçeğine rağmen, hastanın tamamen iyileşmesi için bir aydan fazla zaman alabileceği unutulmamalıdır.

 • Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası idrara çıkma ile ilgili sorunlar

Prostat adenomunu kaldırmak için operasyondan sonra idrar akışı daha da güçleneceğinden idrar fonksiyonunu tamamen geri kazanmak için belirli bir süre geçebilir. Kateter çıkarıldıktan hemen sonra idrara çıkma ağrı veya idrara çıkma zorunluluğu yoktur. Zamanla, rahatsızlık ortadan kalkacak ve ağrı azalmaya başlayacak ve ameliyattan birkaç ay sonra her şey normale dönecektir.

 • Nederzhaniemochi

İnkontinansla ilgili sorunlar dışlanmaz, ancak geçicidir. Doktorların görüşü, ameliyattan önce inkontinans döneminin daha fazla olduğu ve mesanenin normal işleyişini daha uzun süre alacağıdır.

 • Kanama (idrarda kan)

Prostat adenoması için transüretral cerrahiden sonra ilk birkaç haftada idrarda kan görünebilir. Ancak, bu bir endişe nedeni değildir, çünkü bu tür belirtiler kısa ömürlüdür. Böyle bir durumda, yatay bir pozisyon almanız ve dinlenmeniz önerilir. Durum değişmez ve kan durmazsa, alarm çalmanız gerekir, bir şeyler ters gitti! Tıbbi konsültasyon ve doktor tarafından muayene gereklidir.

 • BPH için ameliyat sonrası cinsel fonksiyon

Tabii ki, normal bir erkek, prostat adenom operasyonunun sonraki cinsel işlevine etkisiyle ilgilenecektir. Burada, tıbbi görüşler birbirinden farklıdır: bazıları, böyle bir operasyondan sonra bedenin cinsel işlevinin hiçbir şekilde acı çekmediğine, diğerleri ise istatistiklere dayanarak, vakaların% 30'unda sorunların ortaya çıkabileceğine inanmaktadır. Bazı uzmanlar, bu ihlallerin zamanla ortadan kalkacağını ve belli bir süre sonra, erkeğin cinsel yaşamını sürdürebileceğini iddia ediyor.

Eğer ameliyattan önce hasta bu kadar tatsız bir hastalıktan dolayı iktidarsızlık geçirmemişse, o zaman bu türden bir sorun olmamalıdır - bu çoğu üroloğun görüşüdür. Nadir durumlarda, cerrahi ereksiyon bozukluğuna neden olabilir.

 • Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası boşalma

Nadir durumlarda, üretilen sperm miktarı azalır ve bir erkeğin kısır hale gelmesiyle sonuçlanır - bu işlemden sonra hoş olmayan bir sonuçtur. Ve bu birçok erkekte prostat adenomunun çıkarılmasından sonra ereksiyon kabiliyetinin korunmasına rağmen.

Mesane boynunu genişletmek için bu ürolojik hastalığın operasyonu sırasında, spermin mesaneye girmesini engellemekten sorumlu kası çıkarın, bu sayede cinsel ilişki sırasında spermin penisin içinden atılması sağlanır.

Retrograd olarak da adlandırılan bu boşalma, bazı durumlarda ilacı alarak tedaviye uygundur. Bu, mesane boynundaki kas tonusunun iyileştirilmesine yardımcı olur, böylelikle orgazm sırasında salgılanan spermin mesaneye girmesini engeller.

Cerrahi tedaviden sonra, spermin mesanenin daha geniş açıklığına girdiği, ancak daha sonra idrarla buradan güvenli bir şekilde çıkarıldığı belirtilmelidir.

Orgazm gelince, çoğu erkek prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat öncesi ve sonrası orgazm arasındaki farkı hissetmezler. Cinsel aktiviteyi mümkün olan en erken zamanda sürdürmek için, ameliyattan önce doktorla olası sorunları tartışmak gerekir. Ayrıca hızlı iyileşme için yararlı tavsiye seksologu.

 • Ameliyattan sonra daha fazla tedaviye ihtiyacım var mı?

Cerrahiden en az yılda bir kez sonra, bir ürolog tarafından izlenmesi ve dijital rektal muayeneye tabi tutulması zorunludur. Erkeklerin yaklaşık% 10'unun tekrarlayan cerrahi tedaviye ihtiyacı olabilir. Prostat hastalığının nüksü, prostat adenomunun ameliyatı sırasında prostat bezinin sağlıklı dokusunun kalması nedeniyle oluşmamasıdır. Operasyon, hastalığın ortaya çıkış belirtilerini ortalama 15 yıldır ortadan kaldırır.

 • Prostatik duvar

Ameliyatta prostat duvarları denilen özel bir cihaz kullanılır. Bununla birlikte, doktorlar prostat bezinin dokusunu geriye doğru iter, böylece idrar yolunu genişletir. Bu prosedür, cerrahi tedavi beklenen etkiyi sağlamadıysa ve idrar yolunun tıkanıklığını ortadan kaldırmaya ihtiyaç duyulduğunda gerçekleştirilir.

 • Prostat adenomu ve prostat adenomu kanseri arasındaki fark nedir?

Bunların iki tamamen farklı teşhis olduğunu anlamak önemlidir. Bazı semptomlar çok benzer görünebilir, ancak prostat adenomunun prostat kanseri alma şansını arttırmadığını bilmeniz gerekir. Ürologlar, 40 yaşın üstündeki erkekleri kanser tespitini önlemek için zorunlu bir fizik muayene yaptırmaya çağırıyorlar.

Bu ürolojik hastalığın operasyonundan sonra (operasyonların çoğunda olduğu gibi), çıkartılan doku biyopsi için gönderilir, burada doktorlar kanser hücrelerinin varlığı açısından kontrol edilir. Genel olarak, kanser hücrelerini tespit etme riski küçüktür, ancak bazen ameliyat gerektirmeyen agresif olmayan prostat kanseri hücreleri, dokularda tespit edilir.

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyat sonrası ne yapmalı?

Operasyon, minimal invaziv olsa bile, doktorun ondan sonraki tüm tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir. Burada her şey ilkokuldur - eğer ilgilenen doktorun talimatlarını izlemezseniz, çok nahoş ve ciddi sonuçlar doğurabilirsiniz.

Genellikle, her bir ürolog hastaya organın iyileşmesini sağlamak için belirli bir süre boyunca nasıl davranılacağını söyler.

Fakat bu sebepten dolayı bu bilgi baştan kaybolduğunda, rehabilitasyon döneminin tüm inceliklerini bu makalede bulabilirsiniz. Aynı zamanda bir operasyon için gidecek olanlara da ilginç olacaktır.

Hastanede ameliyat sonrası dönem nasıldır?

Hastanın ne tür bir ameliyat geçirdiği önemli değildir - kan ve idrarın giderilmesi için her zaman bir kateter yerleştirilir ve ameliyattan sonra prostat adenomunu hastanede çıkarmak için biraz zaman harcamak gerekir.

Kateter farklı bir süre için bırakılır, bir gün için olur ve bazen 3 gün boyunca, hepsi prostat adenomunu ve diğer birçok faktörden kurtulmak için ameliyatın nasıl yapıldığına bağlıdır. Mesane spazmı - tuhaf bir komplikasyon olabilir. Onlardan kurtulmak zordur, ancak zamanla her şey normal olacaktır.

Önceleri antibiyotik tedavisi bu dönemde gerekliydi, amacı enfeksiyöz bir sürecin gelişmesini engellemekti. Bugün, enfeksiyonun dışlandığı bu tür operasyonlar (örneğin, lazer buharlaştırma) söz konusudur. Ve invazif yöntemler her zaman enfeksiyona yol açmaz. Bu nedenle, daha sıklıkla antibiyotikler hemen reçete edilmez, ancak sadece bulaşıcı bir sürecin belirtileri geliştiğinde. Her durumda, doktor karar verirken her şey olmalıdır.

Ameliyattan ilk kez başka ne önemlidir? Bol sıvı tüketin. Böylece, mesanenin hızlı bir şekilde yıkanması mümkün olacaktır. Hematüriden korkmayın - bu kendi başına geçecek normal bir olgudur.

Hastaneden taburcu olduktan sonra nasıl davranılır?

Prostat adenomunu çıkarmak için ameliyattan iyileşme evde devam ediyor. Hastanede, hastaya ortalama 1-2 hafta geçirir, daha sonra evinin duvarları içinde tedavi edilmek üzere güvenli bir şekilde gönderilir. Kendi sağlığı için tüm sorumluluk hastanın omuzlarına düşer ve kötü sonuçlara yol açmamak için doktor tavsiyesinden utanması bile tavsiye edilmez.

En az birkaç hafta daha ağırlıkları ve egzersizi kaldırmak kesinlikle yasaktır, ayrıca cinsel ilişkiden kaçınmak da gereklidir. Bir cilt insizyonu yapıldıysa, yani bir yara varsa, en kısa sürede iyileşmesi için ona dikkat etmeniz gerekir.

Normal sıvıdan daha fazla içmeye devam etmelisiniz. Ortalama olarak, 8 bardak su veya başka içecek (tabii ki alkolsüz) içmeniz gerekir. Defekasyon sırasında gerginlik yapamaz. Kabızlığı önlemek için her şeyi yapmak da önemlidir. Hafif, mide yüklemesi olmayan yemeklerden oluşan bu diyetin elde edilmesine yardımcı olacaktır. Ama eğer olursa, panik yapmayın. Doktor mumları veya başka bir müshil yazacak.

Takip tedavisi gerekli midir?

Nüks olasılığı her zaman vardır, gizlenmemek ve saklanmamak için (çoğu zaman risk, ameliyat sırasında prostat adenomunun evresine bağlıdır). Bu bağlamda üroloğu yılda en az bir kez ziyaret etmek gerekir. Ancak doktorlar, prostat adenomunun genellikle ameliyattan sonra 15 yıldan daha erken dönmediğini söylüyorlar. Ancak, önleyici tedbirler gereksiz olmayacaktır.

Rehabilitasyon ortalama olarak birkaç ay sürer. Tam bir hayata dönmeden önce, bir doktoru ziyaret etmeli ve bu konuda görüşünü almalısınız. Daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulur ve fiziksel efor ve cinsel yaşama erken dönüş, komplikasyonlara neden olabilir.

Bir seksologa danışmak gerekebilir, çünkü prostat adenomunu çıkarmak için ameliyattan sonra genital bölgede bozukluklar olarak epeyce insan bu tür komplikasyonlardan bahseder. Ama doktorlar sakinleşir - eğer böyle olursa, kendiliğinden geçer.

Retrograd ejakülasyonun gelişmesi büyük olasılıkla, bunun sonucu olarak infertilite, spermin mesaneye girmesidir. Bu durum tedavi edilir, bazen özel ilaçlar almak için yeterlidir.

Prostat adenomunun çıkarılmasından sonraki postoperatif dönem - ne kadar sürer ve hızlı bir iyileşme için ne yapılması gerekir?

Adenomektomi sonrası başarılı bir iyileşme için, doktorun reçetelerine ve sağlığınıza dikkat edilmelidir.

Tıbbi kurumdan taburcu edilmeye ek olarak, bir erkeğin doğru diyeti takip etmesi, aktif olarak hareket etmesi ve tıbbi prosedürlerini yerine getirmesi gerekir.

İyileşme süresinin süresi, adenomun ihmaline, hastanın durumuna ve ameliyat yöntemine bağlıdır.

Hastanede prostat adenomunun çıkarılmasından sonra postoperatif dönemde iyileşme

Üreter rezeksiyonu sonrası erkeğin iyileşmesi, bir üroloğun düzenli gözetiminde bir hastanede gerçekleşir.

Cerrahi manipülasyondan hemen sonra, idrar çıkışı ve üretral kanalın daralmasının önlenmesi için hastaya bir kateter takılır.

Hasta sistemik olarak mesane boşluğunu antiseptik özelliklere sahip olan ve dışarıya kan pıhtılarının çekilmesine katkıda bulunan bir Nitrofural çözeltisiyle yıkanır. 4-5 gün sonra, plastik tüp üretradan çıkarılır.

Cerrahi sonrası bir hastada semptomlar farklıdır ve rezeksiyon, sağlık durumu ve adenomanın evresine bağlıdır. En sık karşılaşılan sonuçlardan biri, idrar yaparken bir kişinin özlem duyması ve yanmasıdır.

İlk başta idrar biraz kan içerebilir. Kademeli olarak, 1-2 ay sonra, negatif belirtiler kaybolur.

Evde prostat bezi ameliyatından sonra kendinizi nasıl korursunuz?

İyileşme dönemindeki genel tavsiyeler sıkı bir diyettir, önemli fiziksel zorunluluk olmaması, hijyen kurallarına uyulması ve gerekli su miktarının kullanılmasıdır.

Prostatektomi sonrası banyo yapmak, saunaya gitmek ve sadece duşta yıkanması yasaktır. Hasta daha dikkatli bir şekilde üroloğun talimatlarını ele alır, daha hızlı cerrahi işlemden sonra prostat bezinin iyileşme süreci olacaktır.

Rehabilitasyon döneminde alması gereken ilaçlar nelerdir?

Hasta tarafından alınması gereken gerekli ilaçların listesi, doktor tarafından hastalığın klinik öyküsüne dayanılarak yazılır.

Kural olarak, aşağıdaki ilaçlar hastaya reçete edilir:

 • ağrı kesici ilaç. Adenom eksizyonundan sonra hoş olmayan ve acı verici duyumları gidermek için gerekli olan;
 • anti-enflamatuar ilaçlar. İkincil bir enfeksiyonun ortaya çıkmasını önlemek için doktor tarafından atılır;
 • hayvan prostat ekstresi. Hasarlı dokunun restorasyonuna katkıda bulunur ve rehabilitasyon sürecini kolaylaştırır;
 • Bitkisel içeriklere dayalı bitki özleri. Bu seriden ilaçlar, prostat aktivitesini arttırır, idrara çıkma sürecini iyileştirir ve şişmeyi azaltır;
 • cinsel işlevi geri kazanmaya yardımcı olan ilaçlar. Bir süredir adenomun eksizyonu ile bağlantılı olarak, bir erkeğin erektil yeteneğini bozması mümkündür. Üreme işlevini geri kazandırmak için, doktor Viagra, Dynamic, Tornetis ve bu serinin diğer ilaçlarını reçete edebilir;
 • takviye ajanları: vitaminler, diyet takviyeleri.

Ameliyat sonrası diyet özellikleri

Adenomun rezeksiyonu sonrası, hasta doğru diyete uymalıdır. Kabızlığa ya da tersine diyare yol açabilen malnütrisyon ciddi zarara neden olacaktır.

Çinko içeren ürünler

Bağırsaklarda ve sindirim organlarında aşırı stres, dikiş farklılıklarına, kanamaya ve diğer olumsuz sonuçlara yol açabilir. Diyet, hastanın ihtiyaçlarına, sağlık durumuna ve ilgili hastalıklara göre ayarlanmalıdır.

Ameliyattan sonraki iyileşme döneminde, diyetin çinko (yağsız kırmızı et, süzme peynir, hindi, yer fıstığı, tavuk yumurtası) yüksek besinlerle zenginleştirilmesi gerekmektedir.

Önerilen yemeklerin listesi:

 • Yağsız balık ve et türleri. (Sığır, tavşan, tavuk, pollock, pike levrek, kefal);
 • sebzeler;
 • süt ürünleri;
 • lifli (unlu ve siyah ekmekli, ekmekli ekmekli) unlu ekmek ürünleri;
 • bütün tahıl tahılları;
 • bitkisel yağlar;
 • bitkisel çay;
 • kompostolar, infüzyonlar, taze meyve suları;
 • meyve.

Şekerleme, füme ürünleri, turşu, konserve yiyecekler, gazlı içecekler istismar edilmemesi tavsiye edilir. Gaz oluşumunun ve kabızlığın artmasını önlemek için, menü baklagillerinden, beyaz pirinçten, yumuşak ekmekten hariç tutulması tavsiye edilir.

İçme rejiminin önemi

Adenomun rezeksiyonu sonrası ana komplikasyonlardan biri, idrar sisteminin fonksiyonunun ihlalidir.

Sıklıkla idrar kaçırma, içinde kan varlığı vardır. İdrarı kolaylaştırmak için yeterli miktarda su gereklidir.

Sıvı, mesane boşluğunu temizler, kan pıhtılarının giderilmesine yardımcı olur. Prostat ameliyatından sonra, doktorlara günde en az 7-8 bardak su kullanmaları önerilir.

Cerrahi tedaviden sonra cinsel yaşam

Çoğu durumda, ameliyat edilen hastalarda erektil fonksiyon tamamen geri döner. Seks hayatı rezeksiyondan 3-4 hafta sonra başlayabilir.

Transüretral adenom eksizyonu yapıldıysa, cinsel işlevlerle ilişkili komplikasyonlar minimaldir (toplam ameliyat edilen sayının% 3-10'u).

Erektil disfonksiyon ile ilişkili daha ciddi sonuçlar genellikle açık prostatektomi sonrası ortaya çıkar. Cerrahiden sonra en sık görülen komplikasyonlardan biri, semenin üretral kanaldan dışarı atılmadığı, ancak mesaneye girdiği retrograd ejakülasyondur.

Erkekler için diğer öneriler

Bir erkeği başarılı bir şekilde kurtarmak için ağır fiziksel ve duygusal streslerden kaçınmalısınız, tamamen rahatlamanız gerekir.

Kan dolaşımını düzeltmek için yürüyüşler istenir, yüzme ve sakin sporlar yapılabilir.

İyileşmenin hızlandırılması, egzersiz, masaj, eksizyona maruz bırakılan yumuşak dokudaki şişliği hafifletmek için yapılır. Aşırı ısınmadan kaçınmak için banyoyu veya saunayı ziyaret edemezsiniz. Bir adamın kendisinin ve süpermolün değil ilgilenmesi gerekir.

Kurtarma periyodu genellikle kaç gün sürer?

Operasyonun 5-7 gün boyunca olumlu sonuç vermesi durumunda, adam daha fazla rehabilitasyona maruz kaldığı evden taburcu edilir.

Olguların% 95'inde, idrar ve cinsel fonksiyonun tamamen iyileşmesi 1-2 ay sonra ortaya çıkar.

Başarılı bir rehabilitasyon ile hasta, hastaneden taburcu edildikten 2-3 hafta sonra işe gidebilir. Komplikasyon durumunda, prostatın tamamen veya tamamen çıkarılması durumunda, rehabilitasyon süresi gecikir ve 3-4 ay sürebilir.

Adenomektominin olası komplikasyonları

Prostatit bu ilaçtan korkuyor, ateş gibi!

Sadece başvurmalısın.

Hiperplazi rezeksiyonu sonrası ana komplikasyonlar:

 • ağrılı ve zor idrara çıkma. Üretral kanalın daralması ve ameliyatla hasar gören yumuşak dokuların iltihaplanması, mesane boş olduğunda ağrıya neden olabilir;
 • üriner inkontinans. İşlemden sonra idrar ve idrar tutma işlemi yavaş yavaş geri yüklenir. Sorunu çözmek için, özel pedlerin kullanılması ve kişisel hijyen gözlemlenmesi tavsiye edilir. Özel egzersizler yapmak idrar tutma yeteneğini geri kazanmaya yardımcı olacaktır;
 • idrarda kan görünümü. 2–3 haftalık bir süre boyunca hafif bir kan ve pıhtı akıntısı normaldir. Sürekli kanama, doktorunuza acilen bildirilmesi gereken bir problemi gösterir;
 • sekonder enfeksiyon gelişimi. Zararlı mikroorganizmaların genital organların dokularına girmesi ve rehabilitasyon döneminde yetersiz aseptik önlemler alınması durumunda ortaya çıkabilir. Enfeksiyonun gelişimi, yüksek vücut ısısı, karın içindeki sürekli ağrı, ameliyat edilen bölgede ödemde önemli bir artış ile kanıtlanmıştır;
 • mesanede sperm. Böyle bir sorun oluşursa, doktor ilaç tedavisi ve özel fizyolojik prosedürleri reçete eder.

Prostat cerrahiden sonra iltihaplanabilir mi ve prostat gelişebilir mi?

Hiperplazinin çıkarılmasından sonra nüks olasılığı oldukça düşüktür ve ameliyat edilen hastaların sayısının% 3-7'sine eşittir.

Prostatın yeniden inflamasyonunun gelişimi, insana, ilaç tedavisine ve yaşam tarzına yönelik tutumuna bağlı olacaktır.

Sekonder prostatitin önlenmesi için zorunlu önleyici muayeneler ve tüm doktor tavsiyelerine uygunluk gereklidir. İyi huylu tümörlerin malign transformasyonları nadiren kayıtlıdır, toplam ameliyat edilen sayının% 7'sinden fazla değildir.

İlgili videolar

Videoda prostat adenomunun çıkarılmasından sonra postoperatif dönem özellikleri hakkında:

Adenomektomi sonrası başarılı bir iyileşme için, mutlaka doktorun talimatlarına uymalısınız. En sık görülen komplikasyonlar arasında uzmanlar idrar yapma ve sterilite konusunda zorluk çekmektedir.

Çoğu durumda, 1-2 ay sonra, operasyon sonrası etkileri tamamen gider. Prostatit ve malign tümörün nüks etme olasılığı küçüktür ve toplam hasta sayısının% 7'sinden fazlasını oluşturur.

 • Dolaşım bozukluklarının nedenlerini ortadan kaldırır
 • Yuttuktan sonra 10 dakika içinde inflamasyonu hafifçe rahatlatır.