logo

Prostatit için Amoksiklav: Kronik ve bakteriyel, derleme ve tedavi rejimi

Prostat bezinin iltihaplanması bazen patojen mikroorganizmaların organ içine girmesinden kaynaklanır.

Bu durumda tedavi için antibiyotikler kullanılır. Amoksiklav sıklıkla prostatit için kullanılır.

Bu antibiyotik, yüksek verimliliğe sahiptir.

Antibiyotik, çoğu bakteriye karşı aktif olduğundan, birçok bakteri prostatit formunun tedavisinde kullanılır.

Amoksiklavın çeşitli biçimleri vardır. Dahili kullanım için haplar, enjeksiyonların ve süspansiyonun hazırlanması için çözüm ticari olarak temin edilebilir. Prostat bezinin iltihabının tedavisinde tüm dozaj formları kullanılabilir.

İlaç ne kadar? Süspansiyon, çözelti ve tabletlerin fiyatı 350 ruble ile başlar.

İlacın bileşimi ve farmakolojik özellikleri

Amoksiklav neden prostatit için kullanılır? İlk olarak, bu antibiyotik karmaşık bir etkiye sahiptir.

Genel olarak, Amoksiklav amoksisilin ve klavulanik asidin bir karışımıdır. Bütün dozaj formlarında bu bileşenler mevcuttur.

Bu ilaç yarı sentetik penisilindir. Ayrıca beta-laktam antibiyotikler denir. Amoksisilin genellikle bir trihidrat ve klavulanik asit formunda bir potasyum tuzu formunda uygulanır.

İlaç nasıl çalışır? İlacın aktif bileşenleri, peptidoglikan sentezinin inhibisyonuna katkıda bulunur. Sonuç olarak, patojen mikroorganizmaların hücre duvarları zayıflar. Bu faktörler enfeksiyonların ölümüne yol açar.

Klavulanik asit, bir sebepten ötürü ilacın bileşimine dahil edilir. İlacın etki spektrumunu genişletir. Bu klavulanik asit beta-laktamaz inhibe gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Hangi durumlarda prostatit tedavisi için Amoxiclav kullanmak tavsiye edilir? Talimatlar, ilacın şu şekilde aktif olduğunu söylüyor:

 1. Gram pozitif aeroblar.
 2. Gram negatif aeroblar.
 3. Gram pozitif anaeroblar.
 4. Gram negatif anaeroblar.

Ayrıca, ilaç triponemes, klamidya, leptospira ve diğer bazı bakterilere dayanabilir.

Prostat ile Amoksiklav sıklıkla kullanılır çünkü yüksek biyoyararlanıma sahiptir.

Talimatlara inanıyorsanız, biyoyararlanım oranı% 70'tir. Pik plazma konsantrasyonları, antibiyotik kullanımından yaklaşık 1 saat sonra gözlemlenir. Antibiyotik metabolitleri esas olarak böbrekler tarafından elde edilir. Klavulanik asit karaciğer ve diğer ekstrarenal mekanizmalar yoluyla atılır.

İlacın kullanımı için talimatlar

Amoxiclav tabletlerini ne zaman almalıyım yoksa başka antibiyotik dozaj formlarını kullanmalı mıyım? Bu ilacın kullanımı için endikasyonlar çok sayıda. İlaç üretrit, prostatit ve bakteriler tarafından enfeksiyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan genitoüriner sistemin diğer hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Ayrıca, bu antibiyotik üst solunum yolu enfeksiyonları, safra yolu enfeksiyon hastalıkları, deri ve kemik dokusu enfeksiyonları için alınabilir. İntravenöz enjeksiyonların hazırlanması için bir çözelti şeklinde üretilen amoksiklav, gonore ve karın boşluğunun enfeksiyonları için bile kullanılır.

Prostatit Amoksiklav tedavisi nasıl yapılır? Tek bir tablet dozajı 375 mg'dır. Aynı zamanda, günde 3 kez ilacın kullanılması gereklidir, yani günlük doz 1125 mg'dır. Tedavinin seyri genellikle 5-14 gündür. Bu rakam değişebilir. Her şey hastalığın şiddetine bağlı olacaktır.

Süspansiyonun dozu kesinlikle bireysel olarak seçilir. Onu seçerken, katılan doktor hastanın vücut ağırlığını dikkate alır. Prostatit tedavisinde kullanılan süspansiyon tabletlere göre çok daha az kullanılmaktadır. Resepsiyonun süresi 5-14 gündür.

Bir çözelti halinde üretilen ilaç, enjeksiyon için su ile karıştırılır. Genellikle oran, 10 ml su başına ilacın 600 mg'ıdır. İlacın günlük dozu 1200 mg, yani 2 enjeksiyondur. Tedavi rejimi değişmez. Terapi süresi 5-14 gündür.

Kontrendikasyonlar ve yan etkiler

Amoksiklav yardımıyla, prostat bezinin iltihaplanması böbrek yetmezliği eşlik ediyorsa, klamidyal prostatit ve diğer hastalık şekilleri tedavi edilemez.

Ayrıca kullanım için kontrendike enfeksiyöz mononükleoz, lenfositik lösemi, kolestatik sarılık, antibiyotik bileşenlerine aşırı duyarlılıktır.

İlaç sindirim sistemi, karaciğer yetmezliği, psödomembranöz kolit akut hastalıkları muzdarip erkeklere dikkatle reçete edilir. Amoksiklavın antikoagülanlarla birlikte alınamayacağı dikkat çekicidir.

Bu antibiyotiği kullanırken yan etkiler yaşayabilirsiniz:

 • Alerjik reaksiyonlar.
 • Sindirim sistemindeki bozukluklar. İştah, mide bulantısı ve kusma kaybı olarak kendini gösterirler. Ciddi durumlarda, karaciğer fonksiyonundaki anormallikler gelişir ve diş mines koyulaşır.
 • Hematopoetik disfonksiyon.
 • İdrar sisteminin ihlali. Hematüri, kristalüri ve interstisyel nefrit olarak kendini gösterirler.
 • Merkezi sinir sistemi ihlalleri. Nöbetler, baş dönmesi ve migren olarak kendini gösterirler.

Yukarıdaki yan etkiler ortaya çıktığında, tedavinin seyrini kesmek ve semptomatik tedavi yapmak gereklidir.

İlacın yorumları ve benzerleri

Amoxiclav hakkında ne yorum bırakın? Hemen her antibiyotik alan kişi, onun hakkında olumlu konuştu. Hastalar Amoksiklava idrarı etkisinde normalleştiğini iddia ediyorlar. Ayrıca yanıtlarda, tedavi sırasında prostat şişmesinin azaldığı anlamına gelir.

Doktorlar tıp hakkında çok olumlu konuşurlar. Amoksisilin ve klavulanik asidi birleştirerek, tıbbi tedavinin etkinliğinin çok yüksek olduğuna inanırlar.

Amoksiklav yerine ne kullanılabilir? Analoglar bu gibi araçlar yapabilir:

Potansiyel için kanıtlanmış ve doğal bir ilaç siparişi verin

 1. Supraks Solyutab (650-800 ruble). Bu araç sefalosporin antibiyotikler 3 kuşak gruba aittir. İlaç, gram-negatif, aerobik veya anaerobik gram-pozitif bakteriler ile enfeksiyon sonucu ortaya çıkan prostat tedavisinde kullanılır. Supraksa Solutab prostat kullanıldığında ödemli durur ve genitoüriner sistemin çalışması stabilize olur.
 2. Augmentin (500-700 ruble). İlaç penisilin antibiyotiğe aittir. İlaç, prostatite neden olan birçok enfeksiyona karşı aktiftir.
 3. Sumamed (300-460 ruble). İlaç makrolidlerin grubuna aittir. Hastalığa gram-pozitif kok, gram-negatif bakteriler, anaerobik mikroorganizmalar, klamidya, mikoplazma nedeniyse prostatitin özeti kullanılır.

Prostat bezinin inflamasyonu için antibiyotik tedavisinin etkinliği, Çin ürolojik yama ZB Prostatic Navel Plasters kullanılarak artırılabilir. Birçok insan için ilaç, kronik bakteriyel prostatitin hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı oldu.

Amoksiklav nasıl alınır?

Amoksiklav, birçok patojenik bakteri türünü etkiler. İlaç, antibakteriyel aktivite sergileyen iki aktif maddeyi - amoksisilin ve klavulanik asidi birleştirir. Eczane ağında farklı salım ve dozaj biçimlerinin ilacı varlığında. Amoksiklav nasıl alınır ve şema kişinin yaşına, yaşına ve diğer ilgili faktörlere bağlıdır.

İlaç eylemi

Amoksiklav, penisilin grubunun kombine bir antibakteriyel ajanıdır. Amoksisilin yanı sıra bir β-laktamaz inhibitörü içerir. Bu nedenle, antibiyotik Amoksiklav öncüllerinden daha etkilidir. İlacın bileşenleri karmaşıktır:

 • Amoksisilin, protein sentezini bakterilerin hücre duvarlarında bozar, böylelikle bölünme ve büyüme sürecini bozar ve sonuçta ölüme neden olur. Fakat bazı mikroorganizmalar antibiyotiğe beta-laktamaz ile direnç göstermeye uyarlanmıştır;
 • Klavulanik asit belirtilen enzimi inaktive eder ve antibiyotiğin antimikrobiyal aktivitesini geri yükler. Bununla birlikte, bazı bakteri suşları, buna rağmen, Amoksiklav'a dirençlidir.

Antibiyotik yüksek bir biyoyararlanıma sahiptir, oral uygulama ile hızla emilir. Esas olarak idrarla atılır. İlacın az bir kısmı anne sütüne girer, bu nedenle doktorlar genellikle emzirme döneminde Amoksiklav reçete ederler.

Randevu için endikasyonlar

Doktorlar aşağıdaki hastalıklardan dolayı Amoksiklav reçete eder:

 • solunum hastalıkları;
 • KBB hastalıkları (quinsy, sinüzit);
 • idrar yolu iltihabı;
 • Pelvik organlarda ameliyat sonrası koşullar.

Amoksiklav, aynı zamanda, deride ve kas dokusunda (örneğin yanıklar, yaralar ya da ısırıkları enfekte olan) pıhtıma, iltihaplı hastalıklar için de endikedir.

Uygulama yöntemi

İlacın dozu hastanın yaşı ve ağırlığına, hastalığın ciddiyetine ve ilaç ve metabolitleri salgılayan organların fonksiyonel yeteneğine göre hesaplanır. Genellikle, yetişkinlerin rejime göre günde 2-3 kez antibiyotik almaları önerilir. Hastalığın karmaşık seyri günde iki kez 1 g miktarında bir antimikrobiyal ajan almayı içerir. Yetişkinler için en yüksek günlük ilaç dozu 6 gramdır.

Çocuk 12 yaşından büyükse, bir yetişkin için doz uygulanır. Kendi kendini ilaçlamanın tehlikeli olduğu akılda tutulmalıdır. İlaç, bir uzmanın tavsiyesi üzerine ve belirtilen dozu takip ederek alınmalıdır. Bir yetişkin alım rejimi genellikle aşağıdaki forma sahiptir:

 • 8 saatte 250/125 mg;
 • 12 saat ara ile 500 / 125mg;
 • Her 8 saatte bir hastalığın karmaşık seyri ile 500/125 mg uygulanır.

Erişkin hastalarda 2-3 gün Amoxiclav tablet kullanımından sonra, hastalığın semptomlarının şiddeti azalır ve hastanın durumu iyileşir. Ancak, duyular durumu tamamen normale dönse bile terapiyi kesemezsiniz. Bir yetişkin için tedavi süresi 5 günden az olmamalıdır.

Uygulama özellikleri

Yeme, ilacın emilimini etkilemez, ancak mide bulantısı ve gastrointestinal sistemin tahrişini önlemek için, Amoxiclav'ı yemeğin başlangıcında veya hemen ardından almak doğrudur. Kandaki bir maddenin en yüksek konsantrasyonu, kabul edilmesinden bir saat sonra not edilir. Uzun süreli ilaç tedavisi ile, antibiyotiğe dirençli bakteriler ve mantarlar ile süperinfeksiyon gelişebilir, bu da iptal ve uygun tedavi gerektirir.

Tabletler çiğnemeden alınmalıdır. Bir hapı yutmak mümkün değilse, öğütüp, az miktarda su ile seyreltebilirsiniz. Amoksiklav'ı bu şekilde uygulayın yaşlı insanlar için en uygun olanıdır. Yetişkinler için amoksiklav çocuk pediatrik pratiğinde ancak çocuk 6 yaşına ulaştıktan sonra kullanılabilir. Okul öncesi ve küçük çocuklara sıvı süspansiyon şeklinde Amoxiclav verilmelidir.

Amoxiclav analoglarının listesi

Doktorlara göre, İsviçre'de üretilen Amoxiclav ilacının (375 mg için No. 15) - 190 ruble fiyatı, ucuz ve yüksek kaliteli antibiyotikler:

 • Oxamps - 75 ruble;
 • Augmentin - 390 ruble;
 • Ecoclav - 175 ruble;
 • Rapiklav - 338 ruble;
 • Arlet - 284 ruble.

Genel olarak, yerli meslektaşları daha ucuzdur.

Kontrendikasyonlar ve yan etkiler

İlaç Amoksiklav iyi tolere edilir ve nadiren ilişkili olumsuz etkilere neden olur. Kural olarak, hasta belirtilen dozajı ve dozaj rejimini aşarsa veya hasta, antibiyotiğin aktif bileşenlerine karşı kontrendikasyonları veya bireysel hoşgörüsüzlüğü varsa oluşur. Yan etkiler genellikle resepsiyonun başında ortaya çıkar ve zamanla yavaş yavaş kaybolur.

İlaç Amoksiklavın talimatlarında açıklanan olası yan etkiler:

 • mide bulantısı, kusma, mide ekşimesi, şişkinlik.
 • Peristalsis bozuklukları.
 • baş ağrısı ve yönelim bozukluğu.
 • alerjik reaksiyonlar (döküntü, kızarma, kaşıntı).

Nadir durumlarda, zehirlenme belirtileri, uyku bozuklukları, kandaki patolojik değişiklikler. Amoksiklav ilacının yüksek dozlarının kullanımında aşırı doz olasılığı çok düşüktür. Bu durumda semptomatik tedavi gereklidir.

Makale doğrulandı
Anna Moschovis bir aile doktorudur.

Bir hata mı buldun? Onu seçin ve Ctrl + Enter tuşlarına basın

Amoksiklav - antibiyotik, süspansiyon, dozaj

Latince (Amoxyclav) erkekler için amoksiklav, yarı sentetik penisilinler grubundan bir antibiyotiktir. Kombinasyon ilaçtır. Bir kısmı amoksisilin, ikinci bileşen klavulanik asittir.

yapı

Temel olarak, yarı sentetik Penisilin - Amoksisilin içerir. Ana bileşendir, bakterisidal, aside dayanıklı bir etkiye sahiptir. Mikropların duvarlarını yok etme yeteneği, kitlesel ölümüne yol açar.

İkinci bileşen klavulanik asittir. Kendisi aynı etkiye sahiptir ve penisilin'e benzer. İki bileşenin kombinasyonu, bu ilacı ile tedavi edilebilecek hastalıkların listesini genişletir, etkisini artırır.

 • Silika (Si02).
 • Selüloz glikolik asit.
 • Magnezyum tuzu stearinovy ​​to-you.
 • Hupromeloza-P.
 • Selüloz etil ester.
 • Oksi Kurşunlu Sorbentler.

Serbest bırakma formları


Kabuktaki tabletlerde farklı bir dozaj vardır:

 • 375 mg - 250 mg amoxicillia + 125 mg asittir.
 • 625 mg - 500 mg + 125 mg.
 • Ambalaj - Bir şişede 15 adet.

Süspansiyonlar için toz, farklı dozlarda mevcuttur - 125 mg, 250 mg, 400 mg. Kolayca boşanmış, kullanımı rahat. Koyu renkli bir camda, 35, 50, 70, 140 ml'lik bir ölçüm kaşığı ile oluşturulur.

Ek maddeler 3 karboksilik asit, silika, lif, çilek aroması, sakarin. Süspansiyon, hazırlanması kolay, hoş bir meyve tadı vardır.

Enjeksiyon tozu, 500 + 100 ml, 1000 + 200 mg oranındadır. Cam şişeler oluşur. İntravenöz olarak tanıtıldı.

Kullanım talimatları

İlaç, aşağıdaki durumlarda geniş etkilidir:

 • Enflamasyonlar, boğaz enfeksiyonları, burun, KBB (sinüzit, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı).
 • Bronşi, akciğerler (pnömoni) hastalıkları.
 • Mesanede sapmalar, böbrek - üretrit, sistit, piyelonefrit.
 • Kadın genital patolojisi.
 • Cildin lokal lezyonları.
 • Kemik dokusunda inflamatuar süreçler, kıkırdak.
 • Biliyer hastalık (kolesistit, kolanjit).

Kontrendikasyonlar

 1. İlacın ve penisilin grubunun bileşenlerine alerjik reaksiyon.
 2. Klavulanik asit üzerindeki olumsuz etkilerden dolayı karaciğerde bozulma.
 3. Gastrointestinal sistem hastalıklarında dikkatli olun.
 4. Böbreklerde ciddi bozukluklar.
 5. Bir antibiyotik ile diğer ilaçları alırken.

Yan etkileri

 • Kanın geri dönüşümlü lökopeni, anemi kompozisyonundaki değişiklikler.
 • Alerjik reaksiyonlar - kaşıntı, döküntü, vaskülit.
 • Aşırı uyarım, uyku bozuklukları, baş dönmesi.
 • Gastrointestinal problemler diyare, mide bulantısı.
 • Çocuklarda diş minesinin geçici olarak koyulaşması.
 • İdrarda nadir kan (hematüri).
 • Cildin mantar enfeksiyonları (kandidiyazis).

gebelik


Bilimsel deneyler, aktif maddenin çocuğun doğum öncesi gelişimini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir, eğer gelecekteki anneler bir antibiyotik içerse, fetusda bağırsak patolojisi oluşabilir. Emzirirken (HB) de ilaç verilmesi önerilmez.

Anne sütü, emzirme döneminde, muhtemelen bebeğe olumsuz etki eden ilacın bileşenlerini içerir.

HBV ile yan etkiler, çocuklarda mukoza zarının ve ishalin kandidiyamasına neden olabilir. Emzirme sırasında, bir kadının hayatına bir tehdit olduğunda, kullanım, emzirme, istisnai durumlarda hamile endikasyonları.

süspansiyon

Tozu sallayın, kaynatılmış suyu (soğutulmuş) iki adımda şişenin üzerindeki işarete ekleyin. Tamamen çözünene kadar kuvvetlice çalkalayın. Şurubu ekli talimatlara göre alın.

Buzdolabında saklayın. Kullanmadan önce ısıtmayın, oda sıcaklığına getirin. Her kullanımdan sonra, ölçüm kaşığı yıkayın.

Erken yaştan itibaren çocukların tedavisinde kullanılan süspansiyonların üretimi için toz. Tadı güzel, çocuklar iyi içiyor.

Ne yardımcı olur:

 • Anjin.
 • Orta kulak iltihabı (otitis).
 • Böbrek enfeksiyonları (piyelonefrit).
 • Akut sinüzit.
 • Farenjit, bademcik iltihabı.

Uygulamadaki ek açıklama her zaman açık değildir. Örnek olarak anlamaya çalışacağız.

 1. Çocuk 12 kg ağırlığındadır ve doktor ilacın 125 mg'ını reçete etmiştir.
 2. 40 mg / kg içmesi gerekiyor. Ağırlığı kg (40 x 12 = 480 mg) ile çarpıyoruz.
 3. Maddenin 5 mg'ı 125 mg ve 400 mg'dır (günde 480 x 5: 125 mg = 18.5 mg).

Giriş genellikle günde üç kez olduğu için, 18.5'e 3 böleriz ve bir seferde 3 mg alırız. Bir ölçüm kaşığı ile ilaç verebilirsin. Dozu gözlemlemek çok önemlidir. İlaç güçlü, olumsuz bir reaksiyona neden olabilir.

 • Alerji - kaşıntı, döküntü.
 • Mide rahatsızlıkları.
 • İştah kaybı, mide bulantısı.

Probiyotikler, antibiyotikler ve çeşitli süt bifidobakterileri, Linex, Bifiform ile birlikte alınmalıdır bağırsak mikroflorasının korunması. Bronşit ile çok etkilidir. Çocuğun ilacı içmeyi bırakmama durumunu iyileştirirken önemlidir.

Halen vücutta bulunan bakteri alımının sona ermesi durumunda, zehirlenmeye neden olarak, kuvvetle çoğalmaya başlayacaktır. Doktor tarafından reçete edilen dozlar, çocukların tercihen yemeklerden önce, tam olarak içtiği olmalıdır.

Summamed


Bir doktor tarafından reçete, daha iyi olan reçete yazıyor. Ebeveynlerin ilacı kendileri seçmesi imkansızdır.

Doktorlar ilk önce Amoksiklav'ı tavsiye eder, çünkü etkisi bakımından ilk sıradadır, mümkün olan en küçük yan etki.

Eğer yardım etmezse, başka bir reçete yazınız. Summammed sırayla bir ilaçtır (yedek), ilk antibiyotik etkisiz olduğunda kullanılır.

Kviktab

Çözünebilir tablet formunda mevcuttur. 1000 mg'lık bir parça - amoksisilin (875 mg), klavulanik asit (125 mg) içerir. Çekmeden önce 1/2 su bardağı çözdürmek için iyice karıştırın. Gastrointestinal sistemde yemeklerden önce uyuşturucu içeceği almaktan kaçınmak için.

Bu 12 yaşından küçük, her 12 saatte bir hap, en az 40 kg ağırlığında reçete edilir. Alınacak hekimi kaç gün alacağını belirler. Süre en fazla 14.

tabletler

Yetişkinler için bu formda üretilir. Temel olarak, ilaç iyi tolere edilir. Yan etkiler seyrek değil, ifade edilir. Dozaj ve uygulama özette belirtilmiştir.

İlaç, mide istenmeyen bir reaksiyona neden olmamak için, onları yemekle birlikte içilmesi tavsiye edilir. Tabletler, hastalığın seyrine bağlı olarak 7-14 gün sürer.

Dozaj sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Alkol ile kesinlikle yasaktır. Vücudun buna tepkisi öngörülemez, ciddi patolojiye neden olabilir.

amoksisilin


Cevap kesin değil, fakat klavulanik asit ilavesi nedeniyle, Amoksiklav etkinliği artırıldı. Antibiyotiklerin bakteri salgılayan enzimlere karşı direncini arttırır, etkisini azaltır.

Bu, tedavi edilebilecek enfeksiyon sayısını artırır. Doktorlar sıklıkla bir yetişkine anjina için bir antibiyotik ilacı reçete eder.

Buna neden olan bakteriler tedaviye uygundur. İlaç, ilacın bir parçası olan asit sayesinde uzun süre özelliklerini korur. Terapi süresi hastalığın şiddetine, tedavinin ne kadar hızlı uygulandığına, dozajın belirlendiğine bağlıdır.

Yetişkinlerin günde iki kez 7 günde içmeleri tavsiye edilir. Şiddetli durumlarda, bir hafta daha uzatın. Soğuk algınlığı için ilaç da hızlı bir rahatlama sağlar.

enjeksiyonlar

İğnenin içinde / içinde çözeltinin hazırlanması için toz, kas içi uygulama için ampuller. İlaç, hastalığın ciddi formlarında intravenöz olarak uygulanır, periton, organ ve baş organlarının operasyonları sırasında bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi.

Enjeksiyonlar, intravenöz sıvılar kanlara daha hızlı girer, birçok ciddi enfeksiyon için, acil bir antibiyotik ihtiyacı gereklidir.

3 aydan itibaren intravenöz uygulanan, çocuğun ağırlığına göre doz hesaplanması. Otitis iyi bir performansa sahip olduğunda, komplikasyonların azalması, hastalığın semptomları hızla geçmektedir.

prostatit


Prostat bezinin iltihaplanması büyüklüğünü artırdığı zaman, iç dokunun yapısını değiştirir. Hastalık, ilacın iyi çalıştığı çeşitli enfeksiyon türlerine neden olur.

Dokuya derinden nüfuz eder, bezin sırrı kısa sürede patojenik bakterileri yok eder. Genellikle kurs 10-14 gün 375 mg / 3 p. günlük Kendi kendine tedavi sağlığa zararlı, testler temelinde doktorun yeterli tedaviyi reçete etmesi gerekiyor.

Sistit kendi şemasına sahip olduğunda, uzman tavsiyesi gerektirir. Antibiyotik çok güçlüdür. Alkol ile uyumsuz, onları aynı anda almak yasaktır.

Restorasyon tam sorumluluk ile ele alınmalıdır. Kontrendikasyonlar yan etkilere neden olmamalıdır.

antritis

İlaç, geniş etki spektrumu nedeniyle hastalık için reçete edilir. Burun sinüslerindeki iltihaplanma çeşitli bakterilerden kaynaklanabilir, bu nedenle amoxiclav tarafından iltihaplanma kaynağının belirlenmesinden önce veya önceden bilindiğinde reçete edilir.

Yapı bu tür hastalıklarda kullanılmasına izin verir. Serbest bırakma biçimleri, hastalığın farklı bir seyri ile, enjeksiyonlar, tabletler biçiminde uygulanması için bir fırsat sağlar.

Flemoxin Solutab


Bunlar, çeşitli enfeksiyonların tedavisinde sıklıkla kullanılan iki antibiyotiktir. Hem yetişkinlere hem de çocuklara atandı. Her biri kendi tarzında etkili olmasına rağmen, bu ilaçlar arasında bir fark vardır. Hangisi daha iyi? Böyle bir soru tedavi sırasında ortaya çıkar.

Flemoxin'in avantajları uygulama şekildedir. Tabletler suda çözünür, hızla midede emilir, alınması kolaydır. İlacın raf ömrü daha fazla.

Amoksiklav - karmaşık bir ilaç, bir kısmı olan asit sayesinde bakterilere karşı koyabilme özelliğine sahiptir.

 • Kullanım için daha fazla endikasyona sahiptir.
 • Daha az kısıtlama var.
 • İlaç maliyeti daha azdır.

Flemoklav

Her iki ilacın bileşimindeki temel fark. Ne başvurulur bir uzman tarafından karar verilir. Bu antibiyotikler kompozisyonda özdeştir. Farklı bir üreticiye sahipler (İsviçre ve Hollanda). Buna göre, maliyet. İlk 100 p - 800 p. Fiyat, ikinci - 300 p - 500 p. Tabletlerde mevcut. Üç formda satılır, kullanımı daha uygundur.

Supraks

İlk ilaçta, aktif madde sefiximdir. Antibiyotik 3 kuşak, yarı sentetik. 6 aylık çocuklara verebilirsiniz. Günde bir kez alınır.

Ağır durumlarda kullanılan daha agresif özellikleri. Sadece kompozisyonda değil, aynı zamanda fiyatta da farklılık gösterir. Supraks daha pahalı. Genellikle doktorlar daha hafif bir antibiyotik reçete eder.

augmentin

Antibiyotikler kompozisyon, endikasyonlarda aynıdır. Talimatlar neredeyse aynıdır. Eczanelerde ortalama fiyat önemli ölçüde farklı değildir. Doktora karar vermek için hangi ilaç.

analogları


İsviçreli uyuşturucu, daha ucuz olan Rus yerine sahiptir - Oksamin, Ecoclav, Arlet. Daha pahalı ithal - Augmentin, Rapiklav, Panklav.

Değiştirmek mümkün mü? Soruyu sadece bir doktor cevaplayabilir. Diğer ilaçlar ve maddelerle uyumluluk önemlidir. Kurtarma buna bağlı olacaktır.

Zamanımızda, antibiyotikler insanların yaşamlarında çok önemli bir rol oynamaktadır. Vücudunuza zarar vermemek için bunları doğru kullanmak önemlidir. Sitemize gelin, yeni ilaçlarla tanışacağız.

Erkeklerde prostatit tedavisinde amoksiklav

Amoksiklav, geniş bir etki yelpazesi olan antibakteriyel bir ilaçtır. Kompozisyonunda aktif bileşen amoksisindir. Prostatitli amoksiklav, karmaşık tedavinin bir parçasıdır. Ayrıca, inflamatuar sürecin etiyolojisine bakılmaksızın reçete edilir. İlacın ana avantajı, çeşitli patojenik mikroorganizma gruplarını negatif olarak etkileme yeteneği olarak kalmaktadır.

Bırakma formu ve kompozisyon

Amoksiklav yeni nesil antibiyotiklere aittir. İki önemli bileşen içerir:

 1. Amoksisilin. Bu bileşen penisilin aralığına aittir. Yapay olarak alın. Vücutta hangi olumsuz değişimlerin meydana geldiğinden dolayı hemen hemen tüm patojen tiplerini olumsuz etkiler.
 2. Klavulanik asit. Bu nedenle, ana bileşenin, ayrıca vücutta hızla emilebilme yeteneğinin artmış bir etkisi vardır.

Amoksiklav çeşitli şekillerde üretilebilir:

 1. Tabletler. Farklı dozlarda özel bir kabuk ile kaplanmıştır. Prostatit tedavisi için suda çözünmesi veya çiğnenmesi için batırılması gerekir.
 2. Süspansiyon. İlacın bu formu akut aşamasında prostatit tedavisinde kullanılır. İlacın etkinliği, bileşenlerin gastrointestinal yoldan hızla emilmesi ve uygulamadan kısa bir süre sonra insan vücuduna girmesidir. Tedavi ilacın bir damar yoluyla kana girmesiyle gerçekleştirilir. Bu çoğu zaman ilacın iltihaplı organa ulaştırılma süresini azaltır.

Antibiyotik nasıl

Enflamatuar süreç prostat bezini etkilediğinde, stafilokok, enterokok veya E. coli gibi bakteriler gelişiminin nedeni olabilir. Amoksiklava'nın eylemi, enflamatuar sürecin durdurulduğu ve iyileşmenin meydana geldiği, hastalığın nedenini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Birkaç günlük antibiyotik kullanımından sonra ilk gelişmeleri izleyebilirsiniz. İlacın bileşenleri patojenin hücresine nüfuz eder ve ona yıkıcı bir darbe yol açar. Böylece, etkilenen bez dokusu bir antibakteriyel etki alır.

Akut prostatit tedavisi için amoksiklav reçete edilir. Birdenbire hastalık komplike değilse, semptomlar derhal gider. Kronik prostatitte, bir alevlenme sırasında Amoksiklav reçete edilir.

Uygulama yöntemi

Amoksiklav, üretrit, prostatit ve ürinogenital sistemin diğer patolojileri arasında yeterli sayıda endikasyona sahiptir. Prostat için ilaç nasıl alınır? Tek bir dozaj 375 mg olacaktır. Günlük dozaj 3 doz olarak bölünmüş 1125 g olacak. Tedavinin gidişatı 5-14 gündür. Ancak tedavi rejimi değişebilir, çünkü her şey patolojik sürecin şiddetine bağlıdır.

Süspansiyonun dozajı ayrı ayrı seçilir. Dozu hesaplarken, doktor hastanın ağırlığını dikkate almalıdır. Prostat bezinin akut inflamasyonu sırasında tabletlerden daha az sıklıkta tedavi ile süspansiyon alınır. Tedavi süresi 5-14 gündür.

Bir çözelti formundaki ilaç su ile birleştirilmelidir. Enjeksiyonlar için kullanılır. Oranlar, 10 ml su başına ilacın 600 mg'ı olacaktır. Kullanım talimatları, günde 2 enjeksiyon kullanılmasını içerir. Doz 1200 mg olacaktır.

analogları

Eğer bir nedenden dolayı Amoxiclav'ı alamıyorsanız, aşağıdaki analogları kullanarak değiştirebilirsiniz:

 1. Supraks Selam. İlaçları 650-800 ruble arasında bir fiyata satın alabilirsiniz. İlaç sefalosporin antibiyotik grubuna aittir. Prostatit tedavisinde kullanılır, bunun nedeni gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler ile enfekte olur. İlaç kullanırken prostatın şişmesini durdurmak ve ürogenital sistemin çalışmasını sağlamak mümkündür.
 2. Augmentin. İlacın maliyeti 500-700 ruble. İlaç prostatit gelişmesine yol açan birçok enfeksiyona karşı aktiftir.
 3. Sumamed. İlacın maliyeti 300-460 ruble olacak. Makrolidlerin bir grubuna aittir. Sumamed, patolojik sürecin, gram-pozitif kok ve gram-negatif bakterilerle ortaya çıkan lezyonların sonucu ortaya çıktığı durumlarda prostat tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonlar ve yan etkiler

Amoksiklavın akut prostatitte kullanılması, doktorlar tarafından yapılan incelemeler, ilacın prostat bezindeki iltihaplanma sürecine böbrek yetmezliği eşlik ettiği zaman, ilacın chlamydial formunun tedavisinde kullanılamayacağını göstermektedir.

Bir başka antibiyotik, enfeksiyöz monokleoz, lenfositik lösemi, kolestatik sarılık, ilacın bileşenlerine karşı aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Dikkatle, ilaç, akut gastrointestinal hastalıkları, pişmiş yetersizliği ve psödomembranöz koliti olan erkeklere reçete edilir. Ayrıca Amoksiklav antikoagülanlarla kombinasyon halinde kullanılamaz.

İlacın dozu aşılmışsa, aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

 1. Alerji.
 2. Bozulmuş sindirim sistemi. Fakir iştah, bulantı ve kusma şeklinde kendini gösterir. Şiddetli lezyonlarda, karaciğer fonksiyonundaki anormallikler gelişebilir.
 3. Hematopoetik disfonksiyon.
 4. İdrar sisteminin ihlali.
 5. Merkezi sinir sistemi ihlalleri. Baş dönmesi ve kramplar ile doludur.

Maliyeti

Antibiyotik Amoksiklav (tabletlerde) 236 ruble bir fiyata satın alınabilir, süspansiyon için toz şeklinde - 292 ruble.

yorumlar

Amoksiklav, bir doktorun prostatit teşhisi konduğunda yıllar önce bana yardımcı oldu. Erken bir aşamada geçirdiğimden beri, ilacı aldıktan sonra 3 gün sonra bir iyileşme hissettim. Acı ortadan kalkmaya başladı, normalde tuvalete gittim, acı ve diğer hoş olmayan semptomlar yoktu. Hastalığı bir haftalık bir haftada tamamen yenmeyi başardım.

Hemen profesyonel yardım istemedim, ama acı dayanılmaz hale geldiğinde, doktor bana formda prostatit olduğumu söyledi. Tedavi uzun sürdü ve kompozisyonunda antibiyotik Amoksiklav vardı. Ondan sonra semptomların nasıl azaldığını fark etmeye başladım. Acılar o kadar güçlü ve sık olmamıştı, seks hayatı düzeldi ve genel olarak genel sağlık durumum gelişti. Tedavinin gidişatı 12 gündü.

Amoksiklav, prostatit dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. İlacın tuhaflığı birçok bakteriye karşı aktif olmasıdır. Birkaç gün sonra, hasta pozitif bir eğilim hissedebilir, ilacı belirtilen süreden daha uzun sürebilir, aksi takdirde bunun tersi bir etkiye sahip olabilir.

amoxiclav

Amoksiklav - salım formu: tabletler; süspansiyon; toz.

Amoksiklav, aksiyonu çok çeşitli mikroorganizmalara (antibiyotik) karşı yönlendirilen bir ilaçtır. Ana bileşenler amoksisilin ve klavulanik asittir.

Uygulama yöntemi

İçeride, intravenöz bolus veya damlama.

yapı

 • Bir tablet, amoksisilin 875 mg ve klavulanik asit 125 mg içerir.
 • Enjeksiyon için süspansiyonların hazırlanması için toz, amoksisilin 1000 mg ve klavulanik asit 125 mg içerir.
 • Yutulması için süspansiyonların hazırlanması için toz, amoksisilin 250 mg / 5ml ve klavulanik asit 62.5 mg / 5 ml içerir.

Her pakete ek açıklama eklenmiştir.

üretici

Formu bırakın

Amoksiklav, enjeksiyon veya süspansiyon için bir çözelti hazırlamak için tabletler veya toz formunda eczanelerden satın alınabilir.

İlacın yaklaşık fiyat

tanım

İlaç çok çeşitli antimikrobiyal etkiye sahiptir. Amoksiklavın özellikleri bakterisidal bir etkiye sahiptir ve bakteriyel hücre duvarının sentezinin inhibisyonuna bağlıdır. İlaç stafilokok, streptokok, enterokok, Escherichia coli, Salmonella, Shigella ve diğer patojenlere karşı aktiftir.

Amoksiklav kullanımı endikasyonları

Hem erkek hem de kadınlara randevu aşağıdaki hastalıklarda endikedir:

 • Solunum sistemi enfeksiyonları (pnömoni, bronşit);
 • Sindirim sistemi enfeksiyonları (E. coli, salmonella'nın neden olduğu);
 • Ürogenital sistem enfeksiyonları (prostatit, sistit, üretrit);
 • Deri ve yumuşak dokuların enfeksiyonları (stafilokok, streptococcus'un neden olduğu);

Kontrendikasyonlar

Amoksiklav, emzirme döneminde, enfeksiyöz mononükleozun tedavisinde, sefalosporin ilaçlarının bireysel intoleransı (alerji) sırasında emzirildiğinde kontrendikedir. Bu ilacı 1 yaşın altındaki çocuklara içmek tavsiye edilmez.

Amoksiklav kullanımı için talimatlar

Amoksiklav aşağıdaki dozlarda alınmalıdır:

 • Bir yıldan üç yaşa kadar olan çocuklara günde 2 kez 250 mg'lık tabletler reçete edilir (gıda alımından bağımsız olarak);
 • Yetişkinler günde 2 kez 500-750 mg tablet önerilir.

Tedavinin seyri (ilacın kaç gün kullandığı) hastalığın şiddetine bağlı olarak ilgili hekim tarafından belirlenir.

Prostatit kaynaklı amoksiklav

Prostat ile Amoxiclav, günde iki kez tabletler 1 formunda tüketilir.

Yan etkileri

Amoxiclav kullanırken yan etkiler şunlardır:

 • Gastrointestinal sistemdeki değişiklikler: kusma, bulantı, diyare, abdominal distansiyon, karın ağrısı;
 • Alerjik reaksiyonlar: ürtiker, kaşıntı, hiperemi (kızarıklık), deri döküntüsü.
 • Hematopoetik sistemde bozukluklar: trombositopeni (trombosit sayısı azalmış), hemolitik anemi (hemoglobin azalmıştır);
 • Genel halsizlik belirtileri: halsizlik, uykusuzluk, baş dönmesi;

aşırı doz

 1. kusma
 2. bulantı
 3. ishal
 4. Su ve elektrolit dengesinin bozulması

Tedavi: gastrik lavaj, laksatifler.

bilgi

Enflamasyona neden olan enfeksiyon varlığında antibiyotikler reçete edilir. Prostatitin nedenleri hakkında detaylı bilgi.

Özel talimatlar

 1. Böbrek yetmezliğinde iptal etmek için gerekli;
 2. Çevrimiçi eczanelerde reçete ile satışa sunulmaktadır;
 3. Amoksiklav bağımlılık yapmaz.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanın

Hamileliğin 1 trimesterde ilacın kullanılması tavsiye edilmez. Alet anne sütüne nüfuz etme ve bir çocukta alerjik reaksiyonlara neden olma kabiliyetine sahiptir.

Çocuklar için Amoksiklav

Çocukluk çağında, antibiyotik, belirtilen doza bağlı kalarak sadece reçete ile alınmalıdır.

Amoksiklavın alkolle uyumluluğu

Alkol ile eşzamanlı kullanılması önerilmez.

analogları

Analoglar (yedekler) Amoksiklava:

Depolama koşulları

Amoksiklav, oda sıcaklığında kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Tabletler ve toz için raf ömrü - 2 yıl.

İlaç Amoksiklav Yorumları

Forumlarda, Amoksiklav'un ​​yorumları çoğunlukla olumludur. Hem tabletlerde hem de çözelti şeklinde etkili bir şekilde ifade eder.

Ebeveynler, Amoksiklavın çocuklara vermek için uygun olduğunu yazarlar, çünkü antibiyotik tadı hoş ve çocuklar tarafından normal olarak algılanır.

İlaç Amoxiclav prostatitinin etkisi

Çeşitli ilaçlarda gezinmek kolay değildir. İlaç reçete edildikten sonra, hasta kontraendikasyonlar varsa ilacın kullanımını önlemek için talimatları dikkatlice okumalıdır.

1 Uluslararası isimler ve sınıflandırma

Tüm ilaçlar, tedavi randevusu ve ilaçların doğru seçilmesini kolaylaştırmak için gruplar halinde birleştirilir.

İlaç reçete edildikten sonra, hasta kontraendikasyonlar varsa ilacın kullanımını önlemek için talimatları dikkatlice okumalıdır.

Ticaret isimleri

Amoksisilin farklı ticari isimler vardır. En popüler olanları:

 • Ekoklav;
 • augmentin;
 • Panklav;
 • Amoksiklav Quiktab;
 • Flemoklav Solyutab;
 • Amoksisilin + klavulanik asit;
 • Rapiklav;
 • Medoklav;
 • Amoksivan;
 • Amovikomb.

Bunlar sadece ülkenin eczanelerinde satın alınabilecek en yaygın ilaçlardır.

Kayıt numarası

Latin adı

J01CR02. Amoksisilin ve beta-laktamaz inhibitörünün kombinasyonu.

2 Kompozisyon ve dozaj şekilleri

Hazırlık 2 ana aktif bileşen içerir:

 • amoksisilin trihidrat;
 • klavulanik asit.

İlaç aşağıdaki formlarda mevcuttur:

 • tabletler;
 • oral süspansiyon;
 • damar uygulaması için çözelti tozu.

Doktor ilaç için bir reçete yazmalıdır. Farklı dozlarda belirtilebilir. Onu kendin değiştiremezsin. Satışta, amoksisilin ve klavulanik asidin kendisinin miktarını gösteren aşağıdaki dozajı olan ilaçları bulabilirsiniz:

Oral uygulama için bir süspansiyon hazırlamak için 5 ml'lik şişeler tasarlanmıştır, aşağıdaki dozajı içerebilir:

İntravenöz uygulama için ilaç aşağıdaki dozaj ile olabilir:

Oral uygulama için bir şurup hazırlanması için tabletlerin ve tozun bileşimi, insan vücudu üzerinde herhangi bir terapötik etkiye sahip olmayan eksipiyanları içerir. Ana ilaç bileşeninin tıbbi formunun ve aktivitesinin sabitliğini korumak için gereklidirler.

3 farmakolojik grup

İlaç, beta-laktamazın bir inhibitörünün dahil edilmesiyle bir dizi yarı sentetik penisilinden bir antibiyotiktir.

İlaç, beta-laktamazın bir inhibitörünün dahil edilmesiyle bir dizi yarı sentetik penisilinden bir antibiyotiktir.

4 Farmakolojik etki

İlaç, bakterisidal ve antibakteriyel etkiye sahiptir. İlaç birçok bakteriye karşı aktif olduğundan geniş spektruma aittir.

Bu antibiyotik, aşağıdaki patojenik mikroorganizmaların aktivitesini nötralize edebilir:

 • stafilokok;
 • streptokoklar;
 • enterobakteriler;
 • hemofilus basili;
 • klebsielly;
 • Moraxella;
 • şarbon bacili;
 • Corynebacterium;
 • enterokok;
 • Listeria;
 • nokardii;
 • klostridia;
 • peptostreptokokki;
 • Bordetella;
 • Brusella;
 • gardnerelly;
 • Helicobacter;
 • Legionella;
 • Neisseria;
 • Pasteurella;
 • Proteus;
 • salmonella;
 • Shigella;
 • Yersinia;
 • fuzobakterii;
 • Borrelia;
 • chlamydia;
 • treponema;
 • leptospira.

Bu antibiyotik, birçok patojenik mikroorganizmanın aktivitesini nötralize edebilir.

Bu ilacı reçete ederken, hangi enfeksiyon türünün vücuda çarptığını düşünmeye değer. Teşhis doğru yapıldığında antibiyotiğin kullanımı doğru, dirençli bakteriler bile yok edilecek, uzun bir kursa gerek olmayacaktır.

5 Amoksiklav kullanımı endikasyonları

İlaç çeşitli bulaşıcı patolojiler için endikedir. İlacı sadece tıbbi muayeneden sonra, tanı onaylandıktan ve patolojik patojenin doğru tespitinden sonra alabilirsiniz.

Amoksiklavın atanması, aşağıdaki patolojilerin varlığında gereklidir:

 • akut ve kronik sinüzit;
 • sistit;
 • prostatit;
 • orta kulağın bakteriyel etiyolojisi;
 • bademcik iltihabı;
 • üretrit;
 • boğaz ağrısı;
 • farengeal apsesi;
 • akut ve kronik orta kulak iltihabı;
 • bakteriyel bronşit;
 • pnömoni;
 • piyelonefrit;
 • erkek ve kadınların üreme organlarının enfeksiyonları;
 • kemiklerin ve eklemlerin bakteriyel enfeksiyonu;
 • cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları;
 • safra yollarının bakteriyel enfeksiyonu;
 • ağız boşluğunun pürülan enflamasyonu.

İlaç diş prosedürleri ve ameliyatlarından sonra kullanılır. İlaç böcek veya hayvan ısırmasından sonra kullanılır.

Amoksiklavın, bir süspansiyon formunda oral kullanım için bir toz formunda kullanılması, aşağıdaki göstergelerin mevcut olması durumunda doğrulanır:

 • genital enfeksiyonlar;
 • karın patolojileri;
 • Frengi.

Ameliyat geçiren hastalarda komplikasyonları önlemek için süspansiyon reçete edilebilir.

6 Amoksiklav nasıl alınır

Bu ilacın kullanım sırası hastanın durumuna, yaşına, böbrek fonksiyonuna ve karaciğere bağlıdır. İlacın dozu ve kullanım şekli doktor tarafından belirlenir.

tabletler

İçeride, tamamen çiğnemek değil. Emziği ve verimliliği arttırdığı için, öğün başında bunları içmek en iyisidir. Bu prosedür sindirim sisteminden kaynaklanan yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur.

Haplarla tedavi süresi 5 ila 14 gündür. Amoksiklav tedavisi iki haftadan fazla süreyle yasaklanmıştır.

Her paket, ilacı hazırlama ve dağıtma işlemini kolaylaştıran özel bir pipet içerir.

Süspansiyon tozu

İçeri gir. Her paket, ilacı hazırlama ve dağıtma işlemini kolaylaştıran özel bir pipet içerir.

İlacın insan vücudu üzerinde maksimum terapötik etkiye sahip olması için, düzgün bir şekilde hazırlanması gereklidir. Prosedürü başlatmadan önce, şişe kuvvetlice çalkalanmalı, gerekli miktarda su eklenmelidir (şişede bir etiket bulunmaktadır).

Toz tamamen eriyene kadar çalkalamaya devam edin. Oda sıcaklığında su ile seyreltin. Saflaştırılmış veya kaynatılmış sıvı kullanmak gereklidir. Kullanmadan önce ilacı ısıtmaya gerek yok. Hazır karışımı buzdolabında saklamak için. Dozlama pipetini aldıktan sonra, içme suyuyla durulayın.

Enjeksiyon için çözüm

İlacın gerekli miktarı doktor tarafından hesaplanır. İlacın dozajını ve kullanım sıklığını izlemek gereklidir.

İntravenöz uygulama için Amoxiclav kullanıldığında tedavi süresi 2 haftayı geçmemelidir. Minimum tedavi süresi 5 gündür.

Yan etkiler ortaya çıkarsa, tedavinin devam etmesi daha olasıdır. Vücudun akut reaksiyonu durumunda, doktor, ilacın oral uygulamaya uygulanması için intravenöz yöntemin yerini alabilir.

3-4 dakika içerisinde, yapıya yavaşça girmek gerekir. Bitmiş çözeltiyi dondurmayın veya saklamayın. Hazırlandıktan sonraki 20 dakika içerisinde bir damar içine enjekte edin.

Nasıl cins

İlaç bir tıp uzmanı tarafından hazırlanır. Şişenin seçilen dozajla içeriği, enjeksiyon için hazırlanmış suda çözülmelidir.

İlacın 600 mg'ı enjekte edilirse, 10 ml su ile seyreltilmelidir. 1,2 g kullanımı 20 ml'de dilüsyon gerektirir.

3-4 dakika içerisinde, yapıya yavaşça girmek gerekir. Bitmiş çözeltiyi dondurmayın veya saklamayın. Hazırlandıktan sonraki 20 dakika içerisinde bir damar içine enjekte edin.

Yemekten önce veya sonra

Hoş olmayan yan etkilerin olasılığını azaltmak için, ilaç en iyi bir öğünün başında alınır.

Kaç gün sürecek

Bireysel tedavi süresi doktor tarafından belirlenir. Tedaviyi 5 günden az ve 14 günden fazla geçirmek yasaktır.

Prostatit tedavisinde, tek doz 375 mg kullanılır. İlaç günde 6 kez her 6 saatte alınmalıdır. Maddenin günlük miktarı - 1125 mg.

7 Doz

Doz, hastalığın gelişim derecesine ve kişinin refahına bağlı olarak belirlenir. Önemli olan, vücudun hangi enfeksiyona bulaştığıdır.

Prostat ile

Prostatit tedavisinde, tek doz 375 mg kullanılır. İlaç günde 6 kez her 6 saatte alınmalıdır. Maddenin günlük miktarı - 1125 mg.

Tedavi enjeksiyon ile gerçekleştirilirse, o zaman günde 2 enjeksiyon yapın. Toplam dozaj 1200 mg'dır.

Anjina ile

Bakteriyel boğaz ağrısı durumunda, yetişkinlerin ve 12 yaşın üzerindeki çocukların tedavisi aşağıdaki şemaya göre gerçekleştirilir:

 • hafif patoloji durumunda - her 12 saatte bir 250mg / 125mg veya 12 saatte bir 500mg / 125mg;
 • şiddetli formu ile - her 8 saatte 500mg / 125mg.

Çocuğun tedavisi, bir süspansiyon kullanılarak azaltılmış dozlarda gerçekleştirilir. Genellikle 125 mg amoksisilin içeren ilacın 5 ml kullanın. Şiddetli vakalarda, ilacın miktarı ikiye katlanabilir.

Şiddetli bir bakteri boğaz ağrısı durumunda, tedavi şu şekilde gerçekleştirilir: her 8 saatte bir 500 mg / 125 mg.

Bronşit ile

Hastalığın evresine bağlı olarak, ilaç aşağıdaki gibi reçete edilebilir:

 • 8 saatte bir 375 mg;
 • 8 saatte bir 625 mg;
 • 12 saatte bir 1000 mg.

Amoksiklav Quiktab kullanıldığında, 625 mg veya 875 mg'lık bir doz reçete edilebilir. Bu ilaç ağızda veya bir bardak su içinde önceden çözülür ve sonra yutulur.

Sinüzit

Bakteriyel doğanın antritiyle savaşmak için günde üç kez 250/125 mg veya günde iki kez 500/125 ilacı alırlar. Terapi süresi 10-14 gündür.

Sistit ile

Amoksiklav ile sistit tedavisi ilacı günde iki kez, 1000 mg veya günde üç kez, 625 mg alarak gerçekleştirilir. Terapi süresi bireysel olup hastanın durumuna bağlı olarak doktor tarafından belirlenir.

8 Amoksiklav ilacının spesifik endikasyonları

Yan etkilerin ortaya çıkmasını azaltmak için ilaç, gıda alımı ile eşzamanlı olarak uygulanmalıdır. Terapi sırasında, karaciğer, böbrek ve kan oluşturan organların durumunu izlemeniz gerekir.

Bakteriyel doğanın antritiyle savaşmak için günde üç kez 250/125 mg veya günde iki kez 500/125 ilacı alırlar. Terapi süresi 10-14 gündür.

Terapi sırasında, kandidiyaz gibi bir süper enfeksiyon gelişebilir. Bu, bu patojenlerin Amoksiklav'a karşı duyarsızlığına karşı bağışıklık savunmasında genel bir düşüşten kaynaklanmaktadır.

Amoksisilin ile tedavi sırasında idrarın glikoza yanlış pozitif reaksiyonu mümkündür. Tedaviye başlamadan önce, ilaca karşı alerjileri ortadan kaldırmak önemlidir.

Son patoloji semptomlarının ortadan kalkmasından sonra, ilaç 2-3 gün daha alınmalıdır. Bakteriyel enfeksiyonun tekrar gelişmemesi önemlidir.

Hamilelik ve emzirme döneminde

Anne ve çocuğun potansiyel faydalarının fetusun gelişim riskinden daha yüksek olması nadiren reçete edilir. Membranların erken yırtılması durumunda ilacı kullanırken yenidoğanda nekrotizan kolit riski artar.

Çocuklarda

Doz bireysel olarak reçete edilir. Kan oluşturan organların işlevini izlemek için gereklidir.

Yaşlılarda

Yan etkileri olabilir.

Anormal karaciğer fonksiyonu ile

Karaciğer ihlalleri durumunda bir doz ayarlaması gerektirir.

Böbrek hastalığı durumunda, ilacı alma sıklığını gözden geçirmek ve aralığı artırmak gerekebilir.

Böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda

Dozaj ayarlaması gerekli. İlacı alma sıklığını gözden geçirmeniz ve aralığı arttırmanız gerekebilir.

Alkol içerken

Tedavi sırasında alkol tüketimi, karaciğer üzerindeki yükü arttırır ve yan etki olasılığını artırır. İlaç alma sırasında alkolü reddetmek daha iyidir.

Motorlu taşıtları ve karmaşık mekanizmaları sürdürebilme kabiliyetine etkisi

Doğrudan etkilenmez. Yan etkilerin gelişiminin arka planında, konsantrasyonları önleyen baş dönmesi ve diğer belirtiler olabilir.

Amoksiklavın 9 Yan Etkileri

Bu antibiyotik kullanımı aşağıdaki semptomların gelişimini tetikleyebilir:

 • dispeptik bozukluklar;
 • karaciğer bozuklukları;
 • kolestatik sarılık;
 • hepatit;
 • kovanlar;
 • anafilaktik şok;
 • konvülsiyonlar;
 • baş dönmesi;
 • uykusuzluk;
 • cilt problemleri;
 • hiperaktivite;
 • baş ağrısı;
 • zayıflığı;
 • eozinofili;
 • açık yeşil;
 • hematüri;
 • kristalüri;
 • kandidiyazis.

İlaç Amoxiclav - hasta yorumları ve uzman görüşü

Erkekler çoğu zaman üroloğun ofisine ziyaretler yaparlar. Bu hoş olmayan anlar ürolojik bir hastalık - prostatit ile ilişkilidir. Başka bir deyişle, prostat bezinin iltihabı. Bakteri hastalığın nedeni haline geldiğinde, antibiyotik doktor tarafından reçete edilir. Bu durumda en üretken Amoksiklav olacaktır.

Amoksiklav: eczacılık pazarında kompozisyon, çıktı formu, üretici

Amoksiklav geniş spektrumlu bir antibiyotiktir, penisilin serisinin bakterisidal ilaç grubuna aittir. Uyarıcı madde, amoksopillin, bir yarı sentetik aminopenisilin'dir. Amoksiklav INN - amoksisilin (sodyum tuzu şeklinde) + klavulanik asit (ilacın ana bileşenleri).

İlaç Amoksiklav en büyük ilaç firması olan SmithKline Beecham Pharmaceuticals'ı (Fransa) geliştirdi. Bu, insan vücudu için ürün kalitesini ve güvenliğini sağlar.

İlacın depolanması, çocuklar için ulaşılamayacak bir yerde 25 ° C'den yüksek olmayan bir sıcaklıkta önerilmektedir. İlacın ürünü Slovenya'da gerçekleştiriliyor. Raf ömrü - 2 yıl. İlaç bir doktor tarafından reçete edilir ve reçeteyle bir eczaneden satın alınabilir.

İlaç ilaç piyasasında aşağıdaki gibi sunulur:

 • Tablet formu (satılan paketlerde 5, 7, 15 tablet);
 • İç uygulama için bir süspansiyon oluşturmak için toz (bir şişede 25 g 100 ml şişeler);
 • İntravenöz uygulama için bir çözelti oluşturmak için toz (satılan pakette 5 parça 0.6 g ve 1.2 g).

İlaç pazarına bırakılan ilaçlar:

 • Amoksiklav 125 (süspansiyon oluşturmak için karıştırın). 5 ml'de amoksisilin dozu 125 mg'dır. İlaç pazarına girmek, bir kaşık dağıtıcı ile 100 ml'lik şişelerde gerçekleştirilir.
 • Amoksiklav 250 ("Amoksiklav Forte") - bir süspansiyon oluşturmak için bir karışım. Amoksisilin dozu, ilacın önceki formundan 2 kat daha yüksektir - 5 ml'de 250 mg.
 • Amoksiklav 500 (ilacın 625 mg tablet formu). Amoksikilya tabletinde amoksisilin dozu - 625 mg, 500 mg antibiyotiğin kendisi içerir.
 • Amoksiklav 625 (ilacın tablet formu). Amoksiklav tabletindeki amoksisilin dozu 500 mg antibiyotik içerir.
 • Amoksiklav 875 (ilacın 1000 mg tablet formu). Amoksikillin tabletinde amoksisilin dozu - 1000 mg, 875 mg antibiyotiğin kendisi içerir.
 • Amoksiklav 1000 (ilacın tablet formu). Amoksiklav tabletindeki amoksisilin dozu 875 mg antibiyotik içerir.
 • Amoksiklav Quiktab - meyve tadı ile tablet formu. 500 mg veya 875 mg amoksisilin içerebilir.

İlacın maliyeti

İlaç türü ve doza bağlı olarak farklı bir maliyeti vardır. Maliyet 100 ruble ile 925 ruble arasında değişmektedir.

tanıklık

Prostat bezini tahriş eden enflamatuar süreç, büyüklüğünü ve iç yapısını değiştirir. Hastalığın nedeni, bir organın bir enfeksiyonla enfekte edilmesidir, buradaki etken maddeler, örneğin enterococcus, Staphylococcus aureus ve diğer çeşitlerdir.

Eğer bir kişi, bir bakteri saldırısının neden olduğu akut prostatitli bir antibiyotiği almayı reddederse, prostat adenomu ve iktidarsızlık şeklinde ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bakteriyel floranın mesane ve böbrekler üzerinde olumsuz etkisi vardır, bu da piyelonefrit, ürolitiyazise neden olur.

Amoksiklav hastalığın nedenini yok eder ve bir süre sonra (genellikle birkaç gün sürer) hasta sağlıkta bir iyileşme gözlemler. Harekete geçen bir madde (amoksisilin), bakterilerin en ince duvarlarını tahrip eder ve onları insan vücudundan tamamen yok eder. İlaç bez dokusuna sızar ve yuttuktan sonra 12 saat içinde bir bakterisidal etkiye sahiptir, bu da prostatitin iyileşmesine neden olur.

İlaç Amoksiklav sadece erkeklere değil, aynı zamanda aşağıdaki hastalıkların varlığında kadınlara reçete edilir:

 • Pnömoni, bronşit, sinüzit;
 • E. coli, salmonella;
 • Eklem ve kemiklerin enfeksiyonları;
 • Prostatit, sistit, üretrit;
 • Staphylococcus, streptococcus, cildi vurdu.

Uzun süreli ilaç tedavisi ile Amoxiclav, karaciğer, böbrek ve diğer kan oluşturan organların durumunu izlemek gerekir. Hastanın tedaviden önce böbrek sorunları varsa, üroloji uzmanı alınacak dozu ayarlamalı ve ilaç tedavisi arasındaki süreyi artırmalıdır. İlaç en iyi şekilde emilir ve yemeklerden önce alındığında daha az hasar verir. Tedavi sırasında, ilaç maddelerini çıkarmak için artan miktarda sıvı (saf su) almak gerekir.

Amoksiklav kullanarak, sinir sistemi üzerindeki olası etkileri hatırlamak ve araç kullanırken ve yüksekte çalışırken dikkatli olmak gerekir.

Kullanım talimatları

Prostat hastalıkları ile denenmeye ve tedavi sürecini bağımsız olarak reçete etmeye değmez. Üroloji alanında yüksek nitelikli bir uzmanı ziyaret ettiğinizden emin olun. Doktor hastalığa neden olan bakterilerin nedenini ve türünü belirler.

Prostatit için tablet formundaki amoksiklav, aşağıdaki şemaya göre reçete edilir: tablet, 100 ml su (yarım cam) içinde çözülmeli veya çiğnenmeli ve yemeklerden önce su ile yıkanmalıdır. İlaç organın dokusunda hızla emilir.

Prostatitin ilk şeklini tedavi etmek için günde üç kez 100 mg amoksisilin reçete edilir. Tedavi süresi hastalığın ihmal derecesine ve hasta hastanın refahını etkileyen diğer faktörlere bağlıdır. Genellikle resepsiyon 5 ila 14 takvim günü gecikir.

Suspension Amoksiklava prostatit ile hastanın ağırlığına göre doz hesaplanır. Doktor reçete hesaplar ve yazar. Süspansiyon tatlandırılmış maddeler ve çeşitli meyve aromaları bileşime eklendiğinde hoş bir tatlandırıcıya sahiptir.

Bir solüsyon oluşturmak için süt tozu, bir şişede çalkalanır ve üreme için hazırlanıyor. Enjeksiyon için her su ilavesinden sonra tozu 2 dozda seyreltmek daha iyidir, kabı sallayın. Tozu seyreltmek için doğru oran: Enjeksiyon için 10 ml su başına 600 mg karışım. Çözeltiye girmek 3-4 dakika içerisinde intravenöz yoldan gerçekleştirilir. Çözüm oluşturulduktan sonra saklanamaz, uygulama hemen gerçekleşmelidir.

Prostatitin tedavisinde hız açısından en etkili olanı, intravenöz uygulama için bir çözümün kullanılmasıdır.

İlaç tam olarak kullanılmazsa ve erken kesildiğinde, zararlı bakteriler ve enfeksiyonlar bu antibiyotiğe karşı bağışıklık geliştirir. Gelecekte, bir tedavi rejimi seçmek çok daha zor olacak.

Kontrendikasyonlar

İlaç aşağıdaki noktaların varlığında yasaktır:

 • Anormal karaciğer fonksiyonu, sarılık;
 • Penisiline alerjik reaksiyon;
 • Herhangi bir formdaki hepatit;
 • Hamilelik ve emzirme (laktasyon);
 • Enfeksiyöz mononükleoz;
 • İlacın bileşenlerine bireysel duyarlılık.

Amoksiklav alımını 1 yıl ve hastalık durumunda dikkatli bir şekilde düşünmek gerekir:

 • kolit;
 • Karaciğer yetmezliği;
 • Yanlış böbrek fonksiyonu.

Amoksiklavın Yan Etkileri

İlaç hastanın sağlığına zarar vermez, ancak sindirim ve sinir sistemlerinden yan etkiler şeklinde bazı tepkiler olabilir: kusma, ishal, ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, trombositlerde azalma, hemoglobin azalması, uykusuzluk.

Olumsuz belirtiler, emeklilik yaşı olan hastalarda ve Amoksiklavayı uzun bir süre boyunca normale göre kullanan hastalarda kendini gösterir. Yan etkiler, giriş sırasında veya kurs sonunda ortaya çıkar. Bazen, ilacı aldıktan birkaç hafta sonra yan etkiler oluşur.

Amoksiklav: artıları ve eksileri

İlaç Amoksiklav, prostatit tedavisi için bir yol olarak, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • Beta-laktamaz üreten enzimlerle etkili mücadele. Bu nedenle, çeşitli zararlı mikroorganizmalar üzerinde geniş bir bakterisit etkisi ortaya çıkmaktadır: gonokok, enterokok, seratia, E. coli ve diğerleri.
 • İnsan sağlığı için yüksek kalite ve güvenlik seviyesi.
 • Bakteriyel hücrelere doğru nokta aktivitesi. Sağlıklı hücreler ve dokular zarar görmez.
 • Çeşitli formlarda ilaç pazarında ilacın salınması (tablet, süspansiyon, intravenöz uygulama için çözelti tozu).
 • Düşük ilaç maliyeti. 20 adet (doz - 500 mg) miktarındaki Amoxiclav tabletleri 300-400 ruble civarındadır.

Prostatitle mücadelede Amoksiklavın olumsuz yönleri sayılabilir:

 • Ürelazma, klamidya ve psödomonadlar gibi bu tür bakterilerle ilişkili olarak küçük bir etkinlik seviyesi. Amoksiklav, atipik, stabil mikrofloranın neden olduğu prostatit tedavisinde başarısız olabilir.
 • Yan etkilerin ortaya çıkışı.

Diğer ilaçlarla uyumluluk

Antikoagülanların (kan pıhtılaşması aktivitesini engelleyen ve kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ve Amoxiclav ilacının kombine kullanımı, hastaya yararlı sonuçlar getirmeyecektir. Çünkü protrombin zamanı büyük bir şekilde büyür. Allopurinol ve Amoksiklav'ın kabul edilmesi bazen ekzantemin gelişimine yol açar.

Rifampisin + Amokisklav = insan vücudu üzerindeki antibakteriyel etkinin genel olarak zayıflaması. Aynı sonuçlar, Amoksiklav ve tetrasiklinlerin, sülfonamidlerin, makrolidlerin ortak yöntemlerine sahiptir.

analogları

Amoxiclav ilacı, aralarında şunlar vardır: Amoksivan, Augmentin, Flemoklav Solyutab, Foraklav, Medoklav, Panklav ve diğer ilaçlar.

augmentin

Augmentin, maddelerin içeriğine göre tam teşekküllü bir Amoksiklav analogudur. Augmentin maliyeti, ecza pazarına ve satın alınacak doza teslim şekline bağlı olarak değişmektedir - 120 rubleden 2.000 ruble. İlaçlar arasındaki seçim eşdeğerdir.

amoksisilin

Amoksiklav, uygulamada Amoksisilin ile karşılaştırıldığında daha etkili bir ilaç olduğunu kanıtlamıştır. "Saf" Amoksisilin ile, en zararlı bakteriler bağışıklık yarattı ve vücut üzerinde bakterisit etkilerini önledi. Salvasyon, amoksisilin ve klavulanik asidin kombinasyonu oldu. Antibiyotik genişletilmiş bir etki spektrumuna sahiptir. Amoksisilin sadece fiyat aralığında kazanır - 90 rubleden 180 ruble.

Flemoklav

Tablet formundaki amoksiklav, midede çözünen bir filmde kaplanır. Suda çözünebilir tabletlerde salgılanan Flemoklav, vücut tarafından hızlı emilime ve uygulama kolaylığına katkıda bulunur. Amoksiklav çok daha kolay aktarılır, Flemoklav karaciğere yan etkilerin bir tezahürü olarak zarar verir. Amoksiklavun raf ömrü 2 yıldır, Flemoklav yaklaşık 3 yıldır depolanır.

flemoksin

Flemoxin sadece amoksisilin içerir. Prostatit tedavisinde Amoksiklavın performansına kıyasla, Flemoxin belirgin derecede düşüktür. Tablet formundaki amoksiklav, midede çözünen bir filmde kaplanır. Flemoxin suda çözünen tabletlerde bulunur, bu da vücudun hızlı emilmesine ve uygulama kolaylığına katkıda bulunur. Amoxiclav 2 yıl boyunca özelliklerini koruyabilmektedir, Flemoxin 5 yıldır depolanmaktadır. Flemoxin maliyeti 230 ruble 500 ruble arasında değişmektedir.

sumamed

Sumamed, önemli bir etki alanı olan aktif bir antibiyotik azitromisin'dir. Hastaya, bu iki antibiyotiğe patojenik zararlı mikrofloranın duyarlılığını kontrol etmek için testler yapılması önerilir. Yan etkiler Amoksiklav'a benzer. Sumamed maliyeti 200 ruble ila 1100 ruble arasında değişiyor.

tsiprolet

İlaçlar içerdikleri maddeler, maruz kalma hızı ve performansın gücünden farklıdır. Seçimi üroloji alanında profesyonel bir doktora emanet etmek daha iyidir.

Ciprolet ilaç pazarına hap şeklinde, enjeksiyon ve damla çözümleri girer.

Amoksiklav, neredeyse 2.5 kat daha Tsiprolet'den daha pahalıdır. Prostatit tedavisi için Amoksiklav daha uygun olacaktır, ancak seçim bir doktora verilmelidir.

azitromisin

Her iki ilacın da uygulama üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Azitromisin daha güvenli bir antibiyotik olarak kabul edilir çünkü 16 yaşın altındaki ergenler tarafından kullanım için onaylanmıştır. Amoksiklav ile karşılaştırıldığında Eksi Azitromisin, yavaş emilim ve hastalığın "kalbi" üzerindeki etkileri not edilebilir. Amoksiklav diğer ilaçlarla daha uyumludur.

Prostatit ve ürolog hastalarının değerlendirmeleri

Erkeklerin görüşüne göre, Amoxiclav'ın şu nedenlerden ötürü seçildiği sonucuna varılabilir: etkililiğin, düşük maliyetin ve etkinin hızının "hastalığın tam kalbinde". Ters belirtilerin en sık görülen belirtilerinden erkek temsilcileri, ishal, ağızda kuruluğu belirtmiştir. Bu nedenle, gastrointestinal fonksiyon ve mikrofloranın rehabilitasyonu için probiyotik kullanımı önerilmektedir. Çekimler oldukça acı verici, çürükler ciltte kalabilir. Ancak mümkün olan en hızlı sonucu sağlayan intravenöz uygulama için enjeksiyonun kullanılmasıdır.

Amoksiklav ve alkol

Birçok erkek, şenlikli bir olay durumunda nasıl olacağı sorusuyla ilgileniyor, aynı zamanda antibiyotik ve alkollü içecek almak da olası mıdır, ağrıyan prostatit? İnsan vücuduna giren alkol yabancı bir madde haline gelir. Antibiyotik Amoksiklav sadece patojen mikroflora karşı değil, aynı zamanda yabancı maddelerle de mücadele eder. Bu nedenle, ilacın etkisinin ve hastalığın “kalbi” üzerindeki etkisinin azalması. İlaç boşa gidecek ve etkisi daha az fark edilir hale gelecektir. Antibiyotik kullanmak iç organlarda karmaşık ve ciddi bir yüktür, alkolün eklem alımı sadece yükü arttırır.

Amoksiklav, vücuttaki etanol işlem mekanizmasını değiştirir, dolayısıyla zehirlenme riski (zehirlenme). Ayrıca ilacın maddelerinin insan vücudundan çekilme süresini de arttırır.

Alkollü içeceklerin ve antibiyotik Amoxiclav'ın bir araya getirilmesinden kaynaklanan olası rahatsızlıklar:

 • Artan kulak çınlaması, başa artan kan akışı;
 • Anafilaktik şok;
 • aritmi;
 • Zorlukla nefes almak;
 • bulantı;
 • Kan basıncındaki keskin düşüş.

Alkolik ürünler, insan vücuduna girerken, bir süre "belirtileri" serbest bırakma duygusu yaratır, hasta için daha kolay hale gelir ve inanır. İlacın reçete dozunu azaltabilir ne. Ama bu yanlış bir hatadır. Bu noktada enfeksiyon aktive edilir ve kronik bir formda gelişebilir.

Antibiyotik Amoksiklav, prostatit üzerinde önemli avantajlara sahiptir ve bununla kolayca ilgilenir. Çabuk sonuç alabilmek için, bir erkeğin bu ilacın doğru tedavisini yapmak için ürolojide son derece profesyonel bir doktora danışması gerekir.